Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ invite แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ invite แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event

Invite user to an event
การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล


สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย หรือ เข้าไปยังนัดหมายที่สร้างไว้


Invite user to an event
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Invite ให้ถูกต้อง


การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นคลิกไอคอน + เพื่อส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ปลายทางที่นัดหมายให้ทราบInvite user to an event
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงสถานะของผู้ถูกนัดหมาย ซึ่งสถานะจะมี
1. รอยืนยันนัดหมาย
2. ยืนยันนัดหมาย
3. ไม่รับนัดหมาย
ซึ่งต้องรอผู้ได้รับนัดหมายยืนยันกลับมา


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจรวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close


จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ
ให้กด Yes เพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] แนะนำวิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมประชุมตามนัดหมายผ่านปฏิทินออนไลน์

แนะนำวิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมประชุมตามนัดหมายผ่านปฏิทินออนไลน์

ไปที่ App Calendar


จากนั้นเลือกวันที่ต้องการเชิญเพื่อนร่วมงาน


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดแล้ว
ให้กดที่ไอคอนแก้ไข


จากนั้นกดไอคอน Participants


จากนั้นเลือกรายชื่อเพื่อน ที่ต้องการเชิญร่วมงาน
แล้วกด Save


ระบบจะส่งคำเชิญไปยังรายชื่อที่เราเลือกไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เข้าหัวข้อ Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการเชิญเพื่อนร่วมงาน
จากนั้น Double คลิก ที่ Event นั้นๆ


จะมีหน้าต่างรายละเอียดของ Event ให้กด Invite


จากนั้นให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่เชิญเข้าร่วม Event


เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้กด Send
ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเพื่อนที่ได้ทำการเชิญไปทางอีเมล์บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง