แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Event แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Event แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close


จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ
ให้กด Yes เพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

ให้ไปที่ Calendar(ปฏิทิน) ของเครื่อง Samsung


จากนั้นเลือก Event ที่ต้องการแก้ไข


กดเปิด Event ที่ต้องการแก้ไข


เมื่อเข้าสู่รายละเอียด Event แล้ว ให้กดที่ไอคอน ดินสอ (แก้ไข) 


จากนั้นแก้ไขรายละเอียดของ Event ตามต้องการ
แล้วกด Save


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][iOS] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน (Event) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด


ให้กดเข้าแอป Calendar ของ Iphone จากนั้นให้กด + มุมขวาบน เพื่อทำการตั้งนัดหมายบนปฏิทิน1. ให้ตั้งชื่อนัดหมายตามที่ต้องการ
2. เลือกวันที่และเวลา ที่จะตั้งนัดหมายบนปฏิทิน
3. จากนั้นกด Add Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้
เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง