Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ signature webmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ signature webmail แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

[GoCloud][Webmail] วิธีการใส่ลายเซ็น HTML Code ลง Webmail

เมื่อ Login ด้วย Username, Password  แล้วให้เข้ามาที่โหมด การตั้งค่า (Settings) และทำการเปลี่ยน Format การสร้างอีเมล์เป็น HTML ก่อน

1. คลิกที่รูปเฟือง
2. เลือก Preferences
3. เลือก Composing Messages
4. หัวข้อ Compose HTML messages เลือก 'always'

วิธีการใส่ลายเซ็นแบบ HTML เริ่มโดยการไปที่โหมด การตั้งค่า (Settings)

วิธีที่ 1

Settings1. เลือก Identities
2. เลือกที่บัญชีอีเมล์
3. ใส่ชื่อ Display Name
4. ใส่คำลงท้ายที่ช่องว่าง และติ๊กที่ช่อง HTML Signature

จากนั้นคลิกที่ไอคอน 'HMTL' ตามภาพ

ใส่ HTML Code ที่เป็นภาพ Logo บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร
จากนั้นกด 'Update'

กด 'Save'

เมื่อกลับมายังหน้าหลัก คลิกที่ Compose message จะปรากฏคำลงท้าย
และ Logo ที่ด้านล่างของอีเมล์

วิธีที่ 2

คลิก Insert Image

นำลิงค์รูปภาพมาวางที่ช่อง Source
จากนั้นคลิก OK

คลิกปุ่ม Save

จากนั้นกด Compose message จะปรากฏโลโก้ที่ลายเซ็นทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] วิธีสร้าง Signature หรือคำลงท้ายข้อความอีเมล์

วิธีสร้าง Signature หรือคำลงท้ายข้อความอีเมล์


1. ไปที่ ตั้งค่า รูปเฟือง หรือ Setting ขวามือด้านบน
2. แถบเมนู Settings เลือกไปที่หัวข้อ Identities
3. คลิกไปที่ชื่ออีเมล์ของเรา
4. Display Name ให้ใส่ชื่อเราลงไป
5. ในช่อง Signature ใส่ลายละเอียดลายเซ็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
6. คลิกที่ Save ด้านล่างจะมีข้อความขึ้นว่า 'Successfully saved'


บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใส่ลายเซ็น HTML Code ลง Webmail

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย