วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

[GoCloud][Webmail] วิธีการใส่ลายเซ็น HTML Code ลง Webmail

เมื่อ Login ด้วย Username, Password  แล้วให้เข้ามาที่โหมด การตั้งค่า (Settings) และทำการเปลี่ยน Format การสร้างอีเมล์เป็น HTML ก่อน

1. คลิกที่รูปเฟือง
2. เลือก Preferences
3. เลือก Composing Messages
4. หัวข้อ Compose HTML messages เลือก 'always'

วิธีการใส่ลายเซ็นแบบ HTML เริ่มโดยการไปที่โหมด การตั้งค่า (Settings)

วิธีที่ 1

Settings1. เลือก Identities
2. เลือกที่บัญชีอีเมล์
3. ใส่ชื่อ Display Name
4. ใส่คำลงท้ายที่ช่องว่าง และติ๊กที่ช่อง HTML Signature

จากนั้นคลิกที่ไอคอน 'HMTL' ตามภาพ

ใส่ HTML Code ที่เป็นภาพ Logo บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร
จากนั้นกด 'Update'

กด 'Save'

เมื่อกลับมายังหน้าหลัก คลิกที่ Compose message จะปรากฏคำลงท้าย
และ Logo ที่ด้านล่างของอีเมล์

วิธีที่ 2

คลิก Insert Image

นำลิงค์รูปภาพมาวางที่ช่อง Source
จากนั้นคลิก OK

คลิกปุ่ม Save

จากนั้นกด Compose message จะปรากฏโลโก้ที่ลายเซ็นทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น