Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Domain.com ต่างกับ Domain.co.th อย่างไร

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า Domain.com และ Domain.co.th มีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้หลักอะไรในการเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมธุรกิจ หรือองค์กรของเรามากที่สุด ครั้งนี้เราจะมาอธิบายกันว่าทั้งสองอย่างนี้ความแตกต่างกันอย่างไร
       

           Domain.com ใคร ๆ ก็สามารถจดได้ โดยที่ไม่ต้องมีเอกสารประกอบการจดโดเมนแต่อย่างใด
ซึ่งส่วนใหญ่จะจดแบบนี้กัน เพราะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
วิธีสมัครอีเมล .com / .co.th           Domain .co.th ซึ่งมีเพียงบริษัท THNIC เท่านั้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ co.th
ผู้ที่สามารถจดโดเมนในชื่อนี้ได้ ต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งในการจดโดเมนภายใ้ต้ .co.th จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ คือ เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน) และต้องมีลายเซ็น พร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจ (ตามเงื่อนไขในข้อที่ 3 ของหนังสือรับรอง)


จากบทความข้างต้นนี้ทำให้เห็นได้ว่าการเลือกใช้ Domain.co.th ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลภายนอก ว่าเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีที่ตั้งและการประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยอยู่จริง ๆ ส่วน Domain.com นั้น เหมาะกับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการให้เป็นที่รู้จักหรือมีความเป็นมาตรฐาน ต้องการช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะจดโดเมนได้ง่ายกว่า .co.th มาก

ในเชิงเทคนิคหาก Domain ที่จดเป็น .co.th สามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมได้ง่ายกว่า .com เพราะสามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ดูแลโดเมนเนมปัจจุบันให้ทราบ ส่วนการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม .com จำเป็นต้องติดต่อกับ Contact หรือ Domain holder ให้ได้ เพื่อที่จะขอค่า Control panel ของโดเมนมาดำเนินการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

บทความที่น่าสนใจ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียน Email @ Domain .co.th
วิธีสมัครและจดทะเบียน อีเมล์(Email) @ .co.th เพื่อใช้ในบริษัทของตนเอง และ ราคาวิธีสมัครอีเมล์(Email)บริษัท ให้เป็น .com/.co.thวิธีทำอีเมล์ระบบ (Email Server) ภายใต้ชื่อบริษัท Domain ของตัวเองทั้ง .com และ .co.th


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับ Enterprise


การตั้งค่า Whitelisted domain เพื่อให้ได้รับอีเมลจากผู้ส่งทุกครั้ง


ปัญหารับอีเมลจากผู้ส่งไม่ได้

สาเหตุหลักมักเกิดจาก Server ของผู้ส่งติด Blacklisted หรือว่า DNS ของ Domain ผู้ส่งติด Blacklisted ซึ่งจะทำให้ตัวกรองของ Server ผู้รับนั้น ไม่กล้ารับอีเมลจากผู้ส่งที่ติด Blacklisted

ถ้าเราต้องการรับอีเมลจากผู้ส่งทุกครั้งทำอย่างไร?

การเพิ่ม Domain ของผู้ส่งให้เป็น Whitelisted จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้รับต้องมีตัวกรองจัดการที่ดี สามารถเพิ่มโดเมน หรืออีเมล เป็น Sender whitelist ได้ แม้ว่าผู้ส่งจะใช้ Server ที่ติด Blacklisted ส่งเข้ามา Server ผู้รับก็จะมองข้ามข้อนี้ไป เนื่องจากเราตั้งค่าให้โดเมนผู้ส่งเป็น Sender whitelist แล้ว ในทุก ๆ ครั้งที่มีการส่งอีเมลจาก Sender ดังกล่าว ผู้รับก็จะสามารถรับข้อความได้ทุกฉบับ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้เราไม่ได้รับอีเมลจากผู้ส่ง เช่น ปัญหา Bandwidth ของ Server ผู้ส่งเต็ม ทำให้อีเมลไปคิวใน Sender's server ซึ่งในส่วนนี้จะใช้วิธี Add whitelist ไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาของ Server ต้นทางเอง

Technology Land Co., Ltd.

Email hosting สำหรับองค์กร บริการที่ดีที่สุด

Mail Hosting คืออะไร


Email Hosting เป็น Server ที่จัดเก็บข้อมูลอีเมลทั้งหมด พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการเป็นทั้งผู้รับ  และผู้ส่ง เพื่อที่ให้ผู้ใช้ (User) สามารถดึงข้อมูลไปใช้ผ่านระบบ Internet ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ตได้ตลอดเวลา ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

Email hosting บริษัท คือ อะไร
บริการ Email Hosting มาตรฐานโลกของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server (อีเมล์โฮสติ้ง) คืออะไร และ ทำงานอย่างไร


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
อีเมลเซิฟเวอร์คุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ

Mail Hosting ที่ดีควรเป็นอย่างไร
ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารหรือการทำงานส่วนใหญ่ล้วนผ่านทางระบบ Email ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุม การส่งเอกสารใบสั่งซื้อ หรือการอนุมัติงานต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญทั้งสิ้น แต่ถ้าเกิดปัญหากับระบบ Email Hosting ขึ้นมา เช่น ปัญหาส่งเมลไปไม่ถึงมือผู้รับ ส่งเมลล่าช้า หรือไม่สามารถรับอีเมลได้ ปัญหาเหล่านี้อาจจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับผู้ใช้งาน


ดั้งนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น หลักเกณฑ์ในการเลือก Email Hosting ที่ดีมีปัจจัย ดังนี้

       

บทความที่เกี่ยวข้อง

Email hosting บริษัท คือ อะไร
บริการ Email Hosting มาตรฐานโลกของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server (อีเมล์โฮสติ้ง) คืออะไร และ ทำงานอย่างไร


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
อีเมลเซิฟเวอร์คุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ

ระบบกรอง Spam ที่ดีควรเป็นอย่างไร

    
หน้าที่หลักของ ระบบกรอง Spam คือ คัดกรองเอาแต่เนื้อหาที่เป็น Spam ออกไป ให้เหลือแต่ Email ที่ต้องการ หลักการทำงานคล้ายเครื่องกรองอากาศที่จะกรองเฉพาะของเสียออก แล้วนำเอาเฉพาะอากาศที่บริสุทธิ์ผ่านเข้าไปเท่านั้น ดังนั้นระบบกรอง Spam ที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติดังนี้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการ Email hosting สำหรับธุรกิจ ทั้ง SME และ Enterprise

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

[Outlook for mobile] วิธีตั้งค่าให้ Sent Folder บนมือถือ Sync กับหน้าเว็บเมล


เหตุใดข้อความอีเมลบน Sent Folder ที่มือถือ ไม่ตรงกับบนหน้า Webmail ?

ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้งานมือถือ Smart Phone ร่วมกับ Webmail ซึ่งมือถือจะมีการตั้งค่าเป็น Default ไว้เลยว่าหากทำการส่งข้อความจากบนมือถือ ให้เก็บข้อมูลไว้ที่อุปกรณ์ที่ใช้งาน จะไม่ได้ Sync กับ Webmail มาตั้งแต่แรก

เราสามารถตั้งค่าการ sync ข้อความใน Sent Folder บนมือถือได้ดังนี้

1. ไปที่ Settings จากนั้นเลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า


2. เลือก Advanced Settings3. เลือกโฟลเดอร์ Sent เพื่อเข้าไปตั้งค่า4.  จากนั้นให้เลือก Folder: Sent ที่ถูกต้อง จากนั้นกดไอคอนกากบาทเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักของ Outlook


เลือกโฟลเดอร์ Sent ให้ตรงกับหน้าเว็บเมล


5. ไปที่เมนู Mail เพื่อเช็คว่า Sent Folder ตรงกับมือถือแล้วหรือไม่
 


6. ไปที่ไอคอน Settings


7. เลือกบัญชีอีเมลที่ตั้งค่า และเปิดที่ Folder: Sent8. ข้อความ Sent Folder ก็จะแสดงตรงกับหน้า Webmail


9. หากเลือก Folder ถูกต้อง ตรงกับ Webmail ข้อความก็จะแสดงเหมือนกับหน้า Webmail

 

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิธีการ Clear local DNS cache

วิธีการ Clear local DNS cache

Mac OS

- เปิดโปรแกรม Terminal.app ขึ้นมา โดยไปที่เมนู Spotlight (ค้นหา) และพิมพ์ "Terminal"
หรือ
1. เปิด Folder: Applications
2. พิมพ์ "Utilities" จากนั้นคลิกไอคอน "Terminal" ขึ้นมา


สำหรับคำสั่งในการเคลียร์แคชจะแตกต่างกันตาม version ของ OS มีรายละเอียดดังนี้

OS X El Capitan: 

sudo dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder;echo flushed 


OS X Yosemite: 


sudo discoveryutil mdnsflushcache 

OS X Mavericks, Mountain Lion, and Lion:

sudo killall -HUP mDNSResponder 


Mac OS X v10.6: 


sudo dscacheutil -flushcache 


Windows OS

Windows XP

1. คลิกปุ่ม Start ที่ Task bar menu ด้านล่าง .

2. เลือก All Programs จากนั้นคลิกที่ Accessories และ Command Prompt ดังภาพ


3. เมื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่างพื้นหลังสีดำ ให้พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /flushdns จากนั้นกดปุ่ม Enter


4. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Windows 7 or Vista:

1. คลิกที่ปุ่ม Start .

2. คลิก All Programs Accessories > คลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as Administrator: 


3. ที่หน้าต่างของ Command Prompt จะแสดงพื้นหลังสีดำให้พิมพ์คำสั่งว่า

ipconfig /flushdns และกดปุ่ม Enter

4. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Windows 8 or 8.1:

คำสั่ง Flush DNS command บน Windows 8 and 8.1 เหมือนกับ Windows 7 and Vista เพียงแตกต่างกันที่เวลาเราเปิดโปรแกรม command prompt ขึ้นมาเฉย ๆ

1. กดปุ่ม Start ที่รูปหน้าต่าง   > Applications > พิมพ์ "Command prompt" ในช่องค้นหา
2. เมื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่างพื้นหลังสีดำ ให้พิมพ์คำสั่ง 


ipconfig /flushdns จากนั้นกดปุ่ม Enter


3. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Linus OS:

หนึ่งในวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการเคลียร์แคช เราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า DNS-caching Linux applications (NSCD ย่อมากจาก Name Service Cachine Daemon). ถ้าเรามีโปรแกรม NSCD อยู่แล้วก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลย terminal/shell application: 

sudo /etc/init.d/dns-clean start 

sudo /etc/init.d/nscd restart


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กร