Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธี Compact Folder: Inbox, Sentสำหรับโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมี Function ที่ชื่อว่า "Compact" อยู่ฟังก์ชั่นดังกล่าวจะช่วยในการกระชับพื้นที่ให้ Inbox สามารถจุข้อความได้มากขึ้น เมื่อ Inbox  มีความจุที่เต็มจำนวนแล้ว อีเมล์จะไม่สามารถดูดเข้า Inbox ได้ วิธีแก้ไขคือให้ User ทำการ Compact เพื่อกระชับพื้นที่ให้มีพื้นที่ดูดอีเมล์ใหม่ๆ ได้ ดังนี้

1. คลิกขวาหัวข้อที่ต้องการกระชับพื้นที่ (Compact) เช่น Inbox  หรือ Send แล้วเลือก Compact ดังรูป

เลือกหัวข้อ แล้วกด Compact

2. จากนั้นรอโปรแกรมทำการจัดเรียงข้อความเพื่อให้พื้นที่ในโปรแกรม มีความจุมากขึ้น เพื่อที่จะ Get messages ใหม่ๆ ลงโปรแกรมได้บทความที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น