วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีการรวมหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมลวิธีการรวมหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมล

นการแนบไฟล์ PDF Files หลาย ๆ ไฟล์ในข้อความ 1 ฉบับ อาจทำให้เกิดการยุ่งยาก สับสนและล่าช้าในการแนบ วิธีต่อไปนี้เป็นการรวม PDF File จำนวนหลาย ๆ File เพื่อให้เป็นไฟล์เดียวสะดวกในการแนบ ประหยัดเวลา และการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ยุ่งยากสำหรับผู้รับไฟล์แนบ

 1. ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบให้ทำการคลุมดำ
2. จากนั้นคลิกเมาส์ขวา และ เลือกไปที่ Combine supported file in Acrobat...3. ในหน้า Combine Files 
  1. ในหน้านี้สามารถทำการ Move File หรือ ลบ สามารถกำหนดการเรียงหน้าได้ตามใจชอบ
    เมื่อจัดเรียงไฟล์สำเร็จแล้ว ให้คลิกไปที่ Combine Files4. ในขณะไฟล์ที่ทำการ Combine Files เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้า Save As เพื่อกำหนดตำแหน่งในการ Save

  1. กำหนด Directory ที่ต้องการบันทึกไว้
  2. สามารถทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ (ชื่อเริ่มต้นที่โปรแกรมตั้งไว้จะเป็น Binder1.pdf)
  3. เมื่อกำหนดส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกที่ Save4. หลังจากที่ทำการ Save เรียบร้อยแล้ว ไฟล์ก็จะไปอยู่ที่ Directory ที่ทำการกำหนดไว้(ในภาพตัวอย่างใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้นที่โปรแกรมตั้งไว้ให้ Binder1.pdf)บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้ง Mail Server อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น