แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ check mail webmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ check mail webmail แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MD OX][Webmail] การใช้งานผ่านอีเมล์ผ่าน Browser

วิธีเช็คอีเมล์ผ่านหน้า Webmail1. เปิด Browser ที่ใช้งานอยู่ขึ้นมา เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox
พิมพ์ mail.(ชื่อโดเมน).com ที่ช่อง URL/Address Bar
          พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ช่อง Username และ Password

คลิกปุ่ม 'Sign in'


2. เมื่อเข้าหน้า Webmail ได้แล้ว จะปรากกฏ ดังภาพ
หน้าเว็บเมล์โดยในส่วนที่ใช้งานหลักๆ จะเป็นดังนี้

- 1. หากต้องการเขียนอีเมล์ หรือ สร้างอีเมล์ ใหม่ให้กดที่ Compose  
- 2. โฟลเดอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเป็นประจำ เช่น Inbox, Sent และ Draft เป็นต้น
- 3. Address Book สำหรับบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

[OX-P] จะเช็คอีเมล์สำหรับธุรกิจผ่านหน้าเว็บเมล์อย่างไร

วิธี Sign In เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ ผ่านหน้าเว็บเมล์

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง โดยเข้าไปที่หน้า
mail.(ชื่อโดเมน).com

ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In


1. ใน INBOX จะแสดงข้อความอีเมล์ เรียงจากข้อความล่าสุดไปจนเก่าสุด
2. ไอคอน Refresh สำหรับเช็คอีเมล์ขาเข้าฉบับล่าสุด
3. Sign out เพื่อออกจากระบบ
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งระดับคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[MD OX] วิธีเช็คอีเมล์ โดย Log in ผ่านหน้าเว็บ

ขั้นตอนการ Check email ผ่านหน้าเว็บเมล์ เช่น mail.yourcompany.com

เปิดเว็บเมล์ของเรา ไปที่ mail.yourcompany.com

พิมพ์ชื่ออีเมล์ลงในช่อง User Name และใส่รหัสผ่านที่ช่อง Password

เมื่อเข้ามาแล้วจะมีอีเมล์ต่างๆ ใน Inbox แสดงอยู่หน้าโฮม ให้คลิกไปที่ Icon รูปจดหมาย (E-mail) 


เราจะสามารถเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บเมล์ได้แล้ว
วิธีการเช็คเมล์ขาเข้าให้กดปุ่ม Refresh ดังภาพ
หรือหากต้องการออกจากระบบให้คลิกปุ่ม Logout

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด