วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Client Status Codes ที่พบเห็นบ่อย ๆClient Status Codes ถูกกำหนดค่าโดย Registrar บาง Registrar จะกำหนดสถานะขึ้นมาเมื่อมีการจดโดเมนเนมแล้ว บาง Registrar ก็กำหนดขึ้นมาตอนที่มีการร้องขอให้จดโดเมนเนม
ซึ่งแต่ละสถานะก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป ดังนี้ค่ะ


Client Status Codes ที่พบเห็นบ่อย ๆ

clientDeleteProhibited สถานะนี้จะบอกผู้ดูแลโดเมนเนม ว่ามีการปฏิเสธคำขอลบโดเมน

clientHold สถานะนี้อาจจะพบเห็นบ่อย ๆ โดยผู้ดูแลโดเมนเนมจะต้องทำการแก้ไขสถานะดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีปัญหากับสถานะนี้ แต่ก็ต้องแจ้งผู้แก่ผู้ดูแลโดเมนเนมให้แก้ไขสถานะให้ สถานะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการโดเมนเนมไม่ได้ทำการชำระค่าต่ออายุโดเมน หรือมีการแจ้งลบโดเมนเนมไว้

clientRenewProhibited สถานะแสดงถึงการปฏิเสธในการต่ออายุโดเมนเนม ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ปกติ มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งลบโดเมนเนม

clientTransferProhibited สถานะบ่งชี้ว่ามีการปฏิเสธการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมออกจากผู้ดูแลโดเมนเนมปัจจุบัน อาจจะมีการตั้งค่าป้องกันการย้ายโดเมนไว้

clientUpdateProhibited สถานะแสดงการปฏิเสธการอัพเดทสถานะโดเมนเนม หากมีความต้องการ Update สถานะโดเมนจะต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลโดเมนให้เปลี่ยนสถานะให้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ดูแล Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น