วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[Thunderbird] ค้นหา Message-id ในอีเมลกัน

ค้นหา Message ID ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird


1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird และเปิดข้อความอีเมลที่ต้องการดู Message ID
คลิกปุ่ม 'More', เลือก 'View Source'

2. จะปรากฏ source ของข้อความฉบับนั้น ให้ค้นหาบรรทัดที่มีคำว่า 'Message-ID'

Message-ID ดังภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

[Outlook.com] ค้นหา Message-id ในอีเมลกัน
วิธีการดู Raw source ของอีเมลแต่ละฉบับบน Mail App [Mac OS]
วิธี View Source เพื่อดู Header ของอีเมล
Email Header บอกอะไรเราได้บ้าง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 8 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น