แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Contact Group แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Contact Group แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Group ที่ต้องการ
2. กด Properties

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ Group ขึ้นมา

กรอกอีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกด OK

อีเมล์ถูกเพิ่มเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete

ยืนยันการลบกด OK

รายชื่อที่เลือก ถูกลบออกจากโปรแกรมเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีการสร้าง Contacts Group (New list)

วิธีการสร้าง Contacts Group (New list)


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book
ให้กดเลือก New List


1. จากนั้นตั้งชื่อกลุ่ม
2. ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่ม
แล้วกด OK


โปรแกรมจะสร้างกลุ่มตามที่ต้องการ
หากต้องการส่งอีเมล์หารายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม
ให้กด Write


โปรแกรมจะใส่อีเมล์ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ
หรือ เมื่อมีการส่งอีเมล์ พิมพ์ชื่อกลุ่มลงไป อีเมล์ก็จะถูกส่งไปรายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book
ให้เลือก Group ที่ต้องการ > แล้วกด Properties


จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ Group ขึ้นมา


ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการเพิ่มใน Group
แล้วกด OK


อีเมล์จะถูกเพิ่มใน Group ทันที
เมื่อส่งอีเมล์จากชื่อ Group จะมีอีเมล์ที่เพิ่มใหม่อยู่ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird Mac] วิธีลบรายชื่อใน Contact Group

วิธีลบรายชื่อใน Contact Group


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book แล้ว ให้เลือก Group ที่ต้องการ
1. เลือก Email รายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้น กด Delete


โปรแกรมจะแจ้งยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


จากนั้น อีเมล์ที่เลือกลบ จะถูกลบออกจาก Group
และถูกลบออกจาก Address Book ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว