แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ account type pop แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ account type pop แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

[TL GoCloud][Mail Mac] Add account type: POP3 with SSL

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลบน Mail Mac type POP with SSL

1. เปิดโปรแกรม Mail Mac

Open App


2. ให้เข้า Preferences

Go to Preferences3. เลือกไอคอน +

Teb '+'4. เลือก Other Mail Account

Other Mail Account


5. กรอกชื่อบัญชีอีเมล และรหัสผ่าน

Type email account and password


6. ตัวอย่างการใส่ข้อมูล

Ex Type email account and password


7. เลือก Account Type : POP

Teb 'Account Type : POP'


8. ตั้งค่าอีเมล โดยใส่ข้อมูลตามตัวอย่าง

Email address, Username = Your email account
Type : IMAP
Incoming mail server : mail.technologyland.co.th
Outgoing mail server : mail.technologyland.co.th


9. เลือก Server Settings

Teb 'Server Settings'


10. กดติ๊ก Automatically ออก เพื่อตั้ง SSL11. เปลี่ยนข้อมูล Port โดยใส่ตามตัวอย่าง

 Incoming :
Port: 993 Security type: SSL/TLS

Outgoing :
Port: 465 Security type: SSL/TLS

จากนั้นกด Save[TL GoCloud][Android OS] Add account type POP with SSL

 

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลบนมือถือ type POP with SSL

Samsung, Oppo, Vivo, Sony, LG, iMobile, Tablet ระบบ Android OS

1. ไปที่ Settings

Go to 'Settings'

2. เลือก Accounts

Tab 'Accounts'

3. เลือก Add account

Tab 'Add account'

4. คลิก Email

Tab 'Email'

5. เลือก Other (POP3/IMAP)


Other (POP3/IMAP)


6. กรอกชื่อบัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นไปที่ Manual setup เพื่อตั้งค่าด้วยตนเอง


Type email account and password, then tab 'Manual setup'

7. เลือกประเภทบัญชี POP3

Account type: POP3

8. ตั้งค่าอีเมลขารับ  (Incoming Mail Server/POP3 Server)

Email address, Username = Your email accountPOP3 server: mail.technologyland.co.thPort: 995 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)

9. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ถัดไป

Click 'Next'

10. ตั้งค่าอีเมลขาออก (Outgoing Mail Server/SMTP Server)

SMTP Server: mail.technologyland.co.thPort: 465 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)Username: Your email accountPassword: Your email password
Click 'Next'

11. ตั้งค่าความถี่ในการ Check email

Click 'Next'

12. ตั้งชื่อของบัญชี สำหรับให้ผู้อื่นเห็น

Click 'Next'

13. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กลับมาที่หน้าหลัก และไปที่ App: Email

Go to Email App

14. ข้อความจะถูก Synchronize มาที่อุปกรณ์ทันที

Inbox message of the account

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทย