แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ save file แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ save file แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] วิธีการ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ แต่บางครั้งต้องการบันทึกอีเมล์หลายฉบับ หากทำการ Save ทีละฉบับจะทำให้เสียเวลานาน ฉะนั้นจึงมีขั้นตอนในการบันทึกไฟล์นามสกุล .eml ทีละหลายๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. เลือก Select All หรือ Select E-mail ที่ต้องการ
2. กดเลือก More Menu
3. กดที่ Save as File
ระบบก็จะ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว