Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน Hotmail, Live.com

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน Outlook Webmail1.หน้าแรกของ Outlook เข้าไปที่หัวข้อ Inbox เลือก อีเมล์ฉบับที่ต้องการ Export
2. ด้านขวามือเป็นเนื้อหา รายละเอียดของอีเมล์ ทำการเลือก Select คลุมทั้งหมด จากนั้น Copy
( Ctrl+C หรือ คลิกขวา เลือก Copy) 3. ทำการเปิดโปรแกรม Notepad จากนั้น ทำการวางข้อความที่ Copy ลงไป
(Ctrl+V หรือ คลิงขาว Past , วาง)
4. ทำการ Save As พิมพ์ชื่อตามที่ต้องการ
สังเกตุ นามสกุลไฟล์จะเป็น .TXT เราจะทำการเปลี่ยนเป็น .EML ด้วยวิธีการ Rename
5. ทำการ Rename ด้วยวิธการ คลิกขวา เลือกมาที่ Rename 
6. ทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ เป็น .eml จากนั้นยืนยันการเปลี่ยน คลิกที่ Yes
.eml จะสามารถเปิดได้กับโปรแกรมที่สัมพันธ์กันเช่น Thunderbird , IncrediMail , Outlook


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น