Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book

การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book

- การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book
  1. เข้าไปที่ Address Book 
  2. คลิกไปที่เครื่องหมายบวก + 
  3. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ติดต่อจากนั้นคลิกไปที่ Save
- การลบรายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book
  1. เข้าไปที่ Address Book 
  2. เลือกชื่อผู้ติดต่อ ในช่อง Contact ทีต้องการลบ
  3. คลิกรูปถังขยะ ด้านล่าง รายชื่อที่เลือกไว้ก็จะหายไป- การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อของ Address Book
  เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ Edit contact


ทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Save เพื่อบันทึกการแก้ไข


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น