Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ความเสถียรภาพของระบบ Email Hosting คืออะไร ?


ความเสถียรเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ Email Hosting 


ความเสี่ยงที่ อาจส่งผลต่อความเสถียรภาพ ของ Email Hosting


ความเสถียรภาพของระบบ Server มีความสำคัญมาก เพราะ Server เป็นหัวใจสำคัญหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ยิ่งระบบ Server มีความเสถียรมากเท่าไหร่ ความพร้อม ในการทำงานและความสบายทั้งผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการ ก็ยิ่งมีความมั่นใจในการใช้งานระบบ Email Hosting อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อยู่ที่ว่าการจัดการระบบ Safety ต่าง ๆ มีความพร้อมและเสถียรเพียงใด


ทรัพยากรหลักที่ส่งผลต่อความเสถียรของ Server


  1. Hardware อุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ต้องมีความทนทาน แข็งแรง มีประสิทธิในการทำงาน ถ้าหากนำ Hardware ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งาน ผู้ให้บริการก็คงไม่สบายใจอย่างแน่นอน เพราะไม่รุ้เลยว่า Hardware ตัวนี้จะชำรุดเสียหายเมื่อไร แต่ถ้าหากเลือกใช้ Hardware ที่มีคุณภาพก็จะส่งผลไปยัง Server 1 ตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน แต่หากเป็นการใช้งานผ่านระบบ Cloud ปัญหาเรื่อง Hardware จะเกิดขึ้นได้น่้อยมาก

  2. ระบบไฟ  ระบบไฟมีความสำคัญมาก จะต้องนิ่งไม่มีการตก หรือ กระชาก แต่ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาแบบนี้แน่นอนไม่ว่าจะมีการจัดการที่ใหญ่แค่ใหน ระบบไฟทุกที่ก็สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้ อยู่ที่การป้องกันของแต่ละผู้ให้บริการว่ามีการ Safety ของ Server ดีแค่ใหนผู้ให้บริการทุกราย จะต้องใช้วิธีป้องกันแต่ต่างกันออกไป แต่ผู้ใช้บริการจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าระบบไฟจะไม่เป็นปัญหาต่อ Server ของเขาเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของตัวผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือจากผู้ให้บริการ

  3. Internet ผู้ให้บริการ Internetในไทย มีอยู่หลายราย แต่ละรายล้วนมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ทั้งจุดดีและจุดด้อย ในการติดต่อหา Server หรือการเช็คอีเมล์ ต้องใช้อินเตอเน็ตเป็นสิ่งนำพา หากไม่มี Internet หรือ Internet ไม่เสถียรพอ ก็อาจเกิดปัญหาในด้านของการ รับ / ส่ง เช่น อีเมล์ล่าช้า ตกหล่น มีปัญหาในการเปิด เป็นต้น

  4. Software มีทั้ง Software ประยุกต์และ Software สำเร็จรูป สามาถนำมาใช้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดได้ในส่วนของ Software ประยุกต์ ต้องมีการพัฒนาและมีความเสถียรในการใช้งานมีการพัฒนาและแก้ไขหาจุดบกพร่องอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการทำงานร่่วมกับ Hardware ถ้าหาก Software มีคุณภาพและถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ บวกกับทรัพยากรด้านอื่น ทำให้เกิดการทำงานอย่างเต็มที่ จึงก่อให้เกิดขุมพลังในการบริหารด้านต่าง ๆ ลงตัวจึงเกิดความเสถียรของ Server มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น