Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเมล์ (Email) หาย อาการเป็นอย่างไร ?


อาการที่แสดงว่า Email คุณหาย


ทุกๆ คนที่ใช้งาน Email ในหนึ่งชีวิตคุณต้องเคยพบปัญหา อีเมล์(Email) หาย โดยอาการของ อีเมล์ (Email) จะมีอาการดังนี้

  • ผู้ส่ง (Sender) ได้แจ้งว่า ทำการส่ง Email ให้คุณแล้ว แต่คุณไม่ได้รับ 
  • อยู่ดีๆ  Email ที่อยู่ใน Inbox ก็หายไป ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้ลบ

สาเหตุที่ทำให้ Email หาย

  • หาก Email หาย ปัญหานี้จะเป็นในระดับ Server ผู้ที่แก้ไขปัญหาได้ต้องเป็นผู้ให้บริการ Email Hosting ของคุณเท่านั้น
  • Email ที่ผู้ส่ง (Sender) ส่งเข้ามาอาจจะติด Spam filter ทำให้ Email ฉบับนั้นมาไม่ถึงคุณ
  • Email ที่ผู้ส่ง (Sender) ส่งเข้ามาใช้ Mail Server ที่ IP ติด Blacklist 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น