Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam filter แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam filter แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ระบบกรอง Spam ที่ดีควรเป็นอย่างไร

    
หน้าที่หลักของ ระบบกรอง Spam คือ คัดกรองเอาแต่เนื้อหาที่เป็น Spam ออกไป ให้เหลือแต่ Email ที่ต้องการ หลักการทำงานคล้ายเครื่องกรองอากาศที่จะกรองเฉพาะของเสียออก แล้วนำเอาเฉพาะอากาศที่บริสุทธิ์ผ่านเข้าไปเท่านั้น ดังนั้นระบบกรอง Spam ที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติดังนี้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการ Email hosting สำหรับธุรกิจ ทั้ง SME และ Enterprise

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบ Spam Filter เพื่อเรียนรู้ Spam Mail อัตโนมัติ คือ อะไร ?


ระบบเรียนรู้ spam อัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรม การใช้งาน


ระบบเรียนรู้ Spam จากพฤติกรรมการใช้งาน

เนื่องจาก Spammer หรือ ผู้ส่ง Spam ก็พยายามหาวิธีใหม่ๆ เพื่อให้ Spam Mail ที่ตนเองส่ง สามารถเข้าไปยัง Inbox ของ User อยู่ตลอดเวลา หากระบบ Spam Filter ไม่มีการเรียนรู้จากพฤติกรรมการใช้งานของ User ก็อาจจะทำให้คุณพบการประมวลผลที่ผิดพลาด เช่น Email ที่มีความสำคัญก็ถูกตีเป็น Spam, Email ที่ไม่มีความสำคัญก็หลุดมายัง Inbox
 
ระบบ Spam Filter ที่ฉลาดควรเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Spam นั้นมีความแม่นยำ และ เข้าใจความต้องการของ User มากที่สุด


ยกตัวอย่างการทำงาน

โดยส่วนใหญ่ Spam mail ที่ถูกส่งมาในระบบครั้งแรก ระบบ Spam Filter จะประเมินให้สามารถเข้าไปยัง Inbox เพราะกลัวว่าระบบ Spam Filter จะประมวลผลผิดพลาด และ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับอีเมล์ที่มีความสำคัญ

แต่ถ้า Email ฉบับใดมีการส่งเข้ามาซ้ำๆ แล้ว User ไม่มีการเปิด ระบบก็จะให้น้ำหนักในการตี Email จาก Sender คนเดิมเป็น Spam  ในครั้งถัดไป

ระบบ Spam Filter ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด มีอัลกอริทึมในการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Spam Filter และ ยังสามารถลดอัตราการประมวลผลที่ผิดพลาดได้ด้วย


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบ Spam Filter ที่สามารถเรียนรู้อัตโนมัติด้วยตนเอง

ระบบ Spam Filter ที่มีการ กรองไปยัง File ที่แนบมาใน Email

ระบบ Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Emailในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย Email ทุกคนทราบกันดีว่า ไวรัสอีเมล์ จำนวนมากสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย ไวรัสประเภท Spyware และ malware เหล่านั้นอาจจะติดมากับ Email ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อน

Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัส ก็มีการพัฒนาหรือหาวิธีเจาะไปยัง Firewall เพื่อให้ Email ที่มีไวรัสของตนเองผ่านเข้าไปถึง Email Account ที่ต้องการให้ได้ ระบบ Spam Filter ของเรามีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Email ทุกฉบับ ทุกไฟล์ เพื่อหาไฟล์ที่มีนามสกุลที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสสูง เช่น ".exe" เป็นต้น


ตัวอย่างการทำงาน

Email มีไฟล์แนบชื่อว่า "order.exe"
ระบบ Spam Filter ของเราจะทำการปกป้องและไม่ยอม Email ที่มีไฟล์แนบ ".exe" เข้าไปในระบบอย่างเด็ดขาด เพราะจากข้อมูลเชิงสถิติ กลุ่ม Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัสมักจะสร้างชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อที่น่าเปิดและทำให้ผู้ใช้งานในระดับ End User หลงกล เข้าใจผิด และ เปิดคลิกมันในที่สุด เช่น "newpo.exe", "quotation.exe", "pricelist.exe"

ระบบ Spam Filter ของเรายังสามารถให้ Admin ระบุนามสกุลหรือประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการให้วิ่งเข้ามาในระบบ เช่น Admin อาจจะไปเพิ่ม ".zip" หรือ ประเภทไฟล์อื่นๆ ที่คิดว่าไม่ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ด้วยเทคโนโลยี Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังนามสกุลไฟล์การกรอง Spam mail ไปยัง URL ที่อยู่ในเนื้อหา ทำงานอย่างไร ?

ระบบกรอง Spam โดยการส่ง Bot เข้าไปยัง URL เพื่อใช้ประเมิน Spam
จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า Spam mail จำนวนมาก มักมาพร้อมกับ URL ที่ทำให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า แต่ ในทางกลับกันการติดต่อในกระบวนการทางธุรกิจก็ต้องมีการส่ง URL หรือ เว็บไซต์ตนเองไปให้ลูกค้า หรือ ลูกค้าส่งให้บริษัทเรา

ดังนั้น เราจึงไม่สามารถประเมินได้ว่า Email ที่มี URL จะเป็น Spam เสมอไป ดังนั้น ระบบการกรอง Spam mail ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จึงมีการส่ง Bot เข้าไปล่วงหน้าเพื่อเข้าไปยัง URL ที่มีอยู่ใน Body หรือ Content ใน Email แต่ละฉบับ และ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่า Email ที่มี URL ฉบับใด เป็น Spam mail

ตัวอย่างการทำงาน

เนื้อหา Email มีคำว่า "ดูข้อมูลสินค้าเราทั้งหมดได้ที่ http://www.demo.com/viagra"

ระบบการกรอง Spam ของเราจะส่ง Bot เข้าไปยัง URL: http://www.demo.com/viagra และไปเอาเนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมดมาทำการ Scan หากในเว็บมีคำว่า "ไวอาก้า เพียง 550 บาท"

ระบบกรอง Spam ของเราจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam โดยทันที เพราะน้ำหนักของความเป็นไปได้ว่า Email ฉบับนี้ มีเหตุมีผลมากกว่าการวิเคราะห์อื่นๆ เพราะหากการสนทนาทางธุรกิจ หากคุณมิได้ทำธุรกิจด้านการพยาบาล หรือ แพทย์ คงไม่มีเหตุผลใด ที่จะต้องเข้าเว็บไซต์เหล่านี้

ในทางกลับกันบางองค์กรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือ ธุรกิจสารเคมีที่ใช้่ประกอบยาก็ Admin ก็เพียงเข้าไปยังระบบบริหารจัดการและดีด Email ฉบับนี้เข้าไปหา User คนนั้นโดยทันที และมากกว่านั้นยังสามารถแจ้งระบบว่า หากมีข้อความที่คล้ายคลึงกับ Email ฉบับนี้ ให้ระบบทำการ "ดัก" หรือ "ยอม" ให้ปล่อยเข้าระบบ


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับธุรกิจ ที่ใช้เทคโนโลยี กรอง Spam ไปยัง URL


การกรอง Spam mail คำต่อคำ คือ อะไร ?


เทคโนโลยี กรอง Spam mail "คำ ต่อ คำ"ระบบกรอง Spam mail ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์ไปยังส่วนที่เป็น Subject, Body หรือ Content Email ทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า Email ฉบับนี้เป็น Spam mail หรือไม่ กระบวนการ Scan ไปยัง Wording ว่ามีคำใด เข้าข่ายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือไม่

ยกตัวอย่างการทำงาน

ในอีเมล์มีเนื้อความว่า "ต้องการคนทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต" ระบบของเราจะมีการ Scan เพื่อวิเคราะห์ คำทุกคำ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นคำๆ ดังนี้

  1. "ต้องการ"
  2. "คน"
  3. "ทำงาน"
  4. "ผ่านอินเตอร์เน็ต" คำว่าผ่านอินเตอร์เน็ตจะถูกวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายเป็น Spam mail 
แต่การที่อีเมล์ฉบับใดฉบับหนึ่งจะถูกระบบตีเป็น Spam mail นั้น มิใช่วิเคราะห์จากการ Scan คำเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความหนักแน่นว่าจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam หรือไม่ เพื่อให้การวิเคาะห์นั้นมีความแม่นยำ และเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์น้อยที่สุด


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้่บริการ Email Hosting ที่ใช้ ระบบกรอง Spam มาตรฐานสูง

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระบบกรอง เพื่อแก้ปัญหา spam mail ทำงานอย่างไรบน mail server

ระบบกรอง spam หรือ Spam filter นั้นทำงานอย่างไร

แก้ปัญหา spam mail แบบถาวร


เมื่อ spam mail นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป, ผู้ที่ใช้งาน email ในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก หลายๆบริษัท มักพบปัญหา spam mail เยอะ, ทั้ง Block, ตั้งเป็น Black list แล้ว แก้ยังไงก็ไม่หาย โดยเฉพาะ บริษัทที่ใช้งานบน mail server ทั้งแบบเช่า หรือ ทำเองในบริษัท จะเจอปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาแรกๆที่น่าปวดหัวมาก และ spam mail บางตัวยังแอบแฝงไปด้วย ไวรัสอีเมล์ ที่อาจจะทำให้คุณโดนโจรกรรมข้อมูล (Hack Email), ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ หากมี ระบบกรอง spam ที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถเรียนรู้ spam ใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ เราลองมาดูกัน ว่า ระบบกรอง spam นั้นทำงานอย่างไร

การทำงานของระบบ กรอง spam mail
ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ภาพอธิบายการทำงานของ ระบบกรอง spam หรือ "spam filter"
  1. เมื่ออีเมล์ จากผู้ส่ง (Sender) ได้ทำการส่งอีเมล์มาหาคุณ
  2. ระบบกรอง Spam (Spam Filter) จะทำหน้าที่ Scan ไปยังเนื้อหา,หัวข้อ,ไฟล์,Link ในอีเมล์ฉบับนี้ และ เช็ค Sender IP ว่าติด Black list (RBL) หรือ ถูกตั้งเป็น Blacklist จากระบบ spam filter หรือยัง และ จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อ คาดคะเนความเป็นไปได้ว่า อีเมล์ ฉบับนี้เป็น spam mail หรือไม่
  3. Email ที่ถูกระบบ Spam Filter ทำการ Scan และ พบว่า อีเมล์ฉบับนั้น เป็น Spam mail จะถูกโยนเข้าถังขยะเพื่อลบทิ้ง, แต่หากระบบได้ทำการวิเคราะห์ว่าไม่ใช้ Spam mail ก็จะส่งอีเมล์นี้มายังผู้รับ (Reciever)


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server พร้อมระบบ Spam Filter มาตรฐานยุโรปที่ดีที่สุด

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] หน่วยกรองสแปม: คำแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าตัวกรองสแปมเมล์

หน่วยกรองสแปม คืออะไร?

หน่วยกรองสแปม เป็นซอฟแวร์ที่มาพร้อมกับ VPS email server ซึ่งมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเก็บ Log การใช้งานได้อย่างเป็นระบบมาก เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สามารถดักจับสแปมเมล์ได้ชะงักทีเดียว และสามารถดูสแปมเมล์ที่ค้างอยู่ใน Server ได้ ระบบกรองสแปมยังสามารถเพิ่ม White list และ Black list ของโดเมนได้ และยังสามารถดู Log การใช้งานได้อย่างละเอียดมาก

การใช้งานและการตั้งค่าของ Spam filter (Spam panel)

เข้าสู่ระบบโดยใช้ User name และ Password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง
URL: spamguard.technologyland.co.th


SPAM PANEL (DASHBOARD)


Dashboard

แดชบอร์ด เป็นหน้าหลักที่แสดงหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมด

Incoming - การตั้งค่าขาเข้า
Outgoing - การตั้งค่าขาออก
Protection report - รายงานการป้องกัน (สแปม)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง/เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง