Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

เนื้อที่เมล์บริษัทมีน้อย ทำไงดี ?


การแก้ไขปัญหา email บริษัท มีพื้นที่น้อย

ทำไม เนื้อที่ิเมล์บริษัทมีน้อย

เนื่องจากปัจจุบัน Harddisk ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการเก็บข้อมูล ที่เป็นมาตรฐาน Server นั้น ยังมีราคาสูง, รวมถึงการมีที่ตั้งอยู่ภายใต้ Data Center ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และ อุปกรณ์อื่นๆ ก็มีราคาสูงอยู่ จึงทำให้ ผู้ให้บริการ mail server บางราย จัดสรรค์พื้นที่เมล์ ให้แก่ user นั้นน้อย ซึ่งอาจจะน้อยจนไม่พอที่จะรับเมล์ หรือ เมล์เต็มไปเลยก็มี


การแก้ปัญหา เนื้อที่งเมล์บริษัทมีน้อย

  1. ควรเลือกผู้ให้บริการที่เป็น ผู้ให้บริการ mail server โดยเฉพาะ, เนื่องจากผู้ให้บริการ mail server ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และ มีมาตรฐาน จะสามารถจัดสรรค์พื้นที่เมล์ให้ลูกค้าได้มากกว่าผู้ให้บริการทั่วไป

  2. หากคุณใช้ mail server กับบริษัทอื่นอยู่ แล้ว คุณต้องการย้ายผู้ให้บริการ mail server นั้นสามารถทำได้, เพียงแจ้งกับผู้ให้บริการ mail server รายใหม่ โดยคุณควรจะประสานและมั่นใจว่า ผู้ให้บริการ mail server ที่ใหม่นั้นสามารถให้บริการพื้นที่เมล์ ตามที่คุณต้องการได้

  3. มีผู้ให้บริการ mail server บางราย แจ้งว่า สามารถให้ผู้รับบริการนั้นใช้งานพื้นที่ mail ได้่อย่างไม่จำกัด, หรือ จำนวนมาก อย่างไม่สมเหตุสมผล, ซึ่งหากคุณใช้งานไประยะหนึ่ง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น