Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเมล์ที่เข้าข่ายเป็น Virus ที่แฝงมาในรูปแบบหลอกให้คลิกลิ้งค์ตัวอย่างอีเมล์


หากผู้ใช้งานอีเมล์ได้รับหรือพบอีเมล์แจ้งเตือนว่าจะมีการปิดบัญชีอีเมล์หรือจะโดนระงับการใช้งานอีเมล์และมีการให้ กดลิ้งค์ เพื่อยืนยันไม่ให้มีการระงับอีเมล์ ให้ทำการส่งข้อความดังกล่าวให้ฝ่ายไอทีตรวจสอบหรือส่งให้ ผู้ให้บริการ Email Hosting ตรวจสอบ เพราะหากมีการกดลิ้งค์ดังกล่าว ผู้ใ้ช้งานอีเมล์อาจได้รับ Virus email  จาก Hacker ได้และจะทำให้สร้างความสูญเสียต่อธุรกิจ บริษัทและองค์กร ได้
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น