Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

Google Apps สามารถกรอง Spam Junk ได้แม่นยำแค่ไหนนอกจากเรื่องความเสถียรของระบบแล้ว สิ่งที่ผู้ใช้บริการ Google Apps ให้ความเชื่อมั่นคือ เรื่องการกรอง สแปม (Spam) ที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง เนื่องจาก Google มีฐานข้อมูลอยู่ในมือมากมาย ทำให้สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้น มาวิเคราะห์ได้ว่าอีเมล์นั้นๆมีสแปม (Spam) หรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น

- คุณซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน ทางสายการบินส่งอีเมล์ยืนยันกลับมา อีเมล์จากสายการบินนั้นเข้าไปอยู่ใน Inbox ของคุณตามปกติ แต่เมื่อทางสายการบินนั้นส่งอีเมล์โปรโมชั่นมาให้คุณ อีเมล์ฉบับนั้นกลับไปอยู่ใน Folder Spam


- บริษัท A ส่งอีเมล์ประกาศวันหยุดประจำปีให้แก่พนักงานจำนวนมาก ภายในครั้งเดียว ซึ่งลักษณะการส่งนี้เข้าข่ายเป็นอีเมล์ขยะ แต่ Google นั้น สามารถแยกแยะและนำอีเมล์ฉบับนี้ไปอยู่ใน Inbox ได้

เห็นหรือไม่ว่า Google Appsนั้น มีความสามารถในการกรองสแปมขนาดไหน ถ้าไม่ใช้เสียดายแย่ความแตกต่างระหว่างดูอย่างเดียวกับแก้ไขได้ในการแชร์ Google Apps


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น