Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอนการใช้งาน Mozilla Thunderbird เบื้องต้น และ เครื่องมือพื้นฐาน
การเขียนอีเมล์ใหม่

1. ไปที่ Write ด้านบน Toolbar
2. จะปรากฏหน้า สำหรับเขียน รายละเอียดอีเมล์ ชื่อผู้รับ เนื้อหาอีเมล์ ข้อมูลต่างๆ ในการส่ง

การอ่านอีเมล์เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา

ในหน้าแรก ด้านขวามือที่ในแถบสีแดง คือ อีเมล์ที่เข้ามาจะโชว์รายละเอียดต่างๆ เช่น
Subject หัวเรื่องอีเมล์   Form ผู้ส่ง   Date วันเวลาที่ทำการส่ง

เมื่อคลิกอีเมล์ที่ต้องการอ่าน เนื้อหา รายละเอียดต่างๆ จะถูกแสดงขึ้นด้านล่าง หากต้องการ
อ่านอีเมล์อื่น ก็ทำการเลือก หัวข้ออีเมล์ได้เลย เนื้อหาด้านล่างจะเปลี่ยนไปตามหัวข้อ อีเมล์ที่เราเลือก

การตอบกลับอีเมล์

เมื่อเปิดอีเมล์ที่ต้องการอ่านแล้ว ด่านบนขวามือ ในเนื้อหา จะมีปุ่ม Reply คลิกเพื่อทำการตอบกลับอีเมล์ฉบับนั้น

เมื่อคลิกปุ่ม Reply จะปรากฏหน้า การเขียนอีเมล์ จะมีเนื้อหา รายชื่อผู้ส่งมาหาเรา ทำการเขียนเนื้อหาอีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการส่ง Sent อีเมล์จะถูกตอบกลับไปในหัวข้ออีเมล์เดียวกัน

การแนบไฟล์เอกสารในหน้าเขียนอีเมล์ ในแถบ Toolbar เลือกไปที่ Attach เพื่อทำการแนบไฟล์เอกสาร

ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง จากนั้นคลิกที่ Open

ในหน้าเขียนอีเมล์ใหม่ หากการอัพโหลดไฟล์แนบเสร็จสิ้นจะปรากฏไฟล์แนบ ด้านขวามือบน โชว์รายละเอียดของชื่อไฟล์แนบ และขนาดของไฟล์แนบ

Address Book การเพิ่มผู้ติดต่อ1. ไปที่แถบ Address Book ใน Toolbar ด้านบน
2. เลือกไปที่ New Contact เพื่อทำการเพิ่ม ผู้ติดต่อ
3. ใส่รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ติดต่อ รายละเอียดต่าง ๆที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิก OK
รายชื่อผู้ติดต่อที่เพิ่ม จะถูกบันทึกลงใน Address Book บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น