วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ Backup mail จาก App Mail ไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่นั้น จะมีไฟล์ที่นามสกุลเป็น .mbox ซึ่งสามารนำไฟล์ดังกล่าว Restore Mailbox ลง App Mail ได้ทันที 

Restore Mailbox จาก Backup Mail ได้ดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)
2. เลือก File > Import Mailboxes
3. ติกเลือก Apple Mail ใน Import data from: แล้วกด Continue
4. เลือกไฟล์ .mbox จาก Backup ที่เตรียมไว้
5. รอจน Import เสร็จ เมล์ที่ import มาจะอยู่ใน Folder Import ของ Mailไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น