Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีการสร้าง Contacts Group


วิธีทำ Contacts Group มีดังต่อไปนี้


ไปที่ แฟ้ม (File)> สร้าง(New) > รายชื่อการแจกจ่าย(Distribution List)

1. พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการลงในช่องชื่อ (Name)
2. เลือกผู้ติดต่อ (Select Member)

เมื่อได้รายชื่อที่ต้องการเพิ่มแล้วคลิก ตกลง(OK)

เสร็จแล้วทำการคลิกบันทึกและปิด(Save and Close) จบการสร้าง Contact Group
เมื่อมีการส่งอีเมล์ พิมพ์ชื่อกลุ่มลงไป อีเมล์ก็จะถูกส่งไปรายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น