Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Error "no such user here" แปลว่าอะไร ?

การส่งอีเมล์ในบางครั้ง เราอาจจะได้รับอีเมล์ตีกลับ โดยอีเมล์ที่ตีกลับมาจะมี Error บอกรายละเอียด ว่าทำไมถึงไม่สามารถส่งอีเมล์ไปถึงยังปลายทางได้ เราสามารถตรวจสอบ Error ต่างๆ และหาสาเหตุเบื้องต้นได้เอง โดยดูข้อความจาก Error (ข้อความในอีเมล์ตีกลับ จะมีรายละเอียดจำนวนมาก ให้สังเกตที่ Keyword)


*************************
ตัวอย่าง

Error : No Such User Here

แปลว่า :  email  ปลายทางนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นไปได้ว่าผู้ส่งอาจพิมพ์ชื่ออีเมล์ผิด ต้องตรวจสอบใหม่

*************************

วิธีการแก้ไข

1. ตรวจสอบ E-mail ว่าได้พิมพ์ถูกต้องหรือไม่ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษติดกับ  E-mail
2. ตรวจสอบกับ User ปลายทางว่าแจ้ง E-mail มาถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น