วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[MD OX] วิธีการตั้งค่าอีเมล์ @ชื่อบริษัท บนระบบปฏิบัติการ Android (IMAP)


วิธี Add Account Email บนระบบปฏิบัติการ Android มีดังนี้เลือก อีเมล์ (Email) 


เลือก อื่น (Other)

กรอก Username, Password และเลือกตั้งค่าเอง (Manual Setup) 
จากนั้นเลือกถัดไป (Next) 

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP  


ใส่ชื่ออีเมล (Email) และรหัสผ่าน (Password)
จากนั้นเลือกถัดไป (Next) 


กรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีอีเมล์ของตนเอง
โดยชื่อผู้ใช้ (Username) ต้องใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
เซิร์ฟเวอร์ IMAP (IMAP server) : mail.privateemail.com
ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (Security type: SSL)
พอร์ต : 993 (Port 993)
จากนั้นเลือกถัดไป (Next) 

เซิร์ฟเวอร์ SMTP (SMTP server) : mail.privateemail.com
ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (Security type: None) 
พอร์ต :465 (Port 465)
เลือกต้องมีการลงชื่อ (Require sign-in)
จากนั้นเลือกถัดไป (Next)  


เลือกความถี่ในการรับส่งอีเมล์ตามต้องการจากนั้นกดถัดไป (Next)  

กรอกชื่ออีเมล์ที่ต้องการ
จากนั้นกดเรียบร้อย (Done) ก็พร้อมใช้งานทันที 
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น