Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[GoCloud][Webmail] วิธีการเช็ค Email quota ของโฟลเดอร์ที่เก็บอีเมล์ในหน้า Webmail เราสามารถเช็คพื้นที่ Disk space ที่ใช้งานไปแล้วได้ ว่าแต่ละโฟลเดอร์ เช่น INBOX, Sent, Junk, Trash มีพื้นที่จุข้อความอีเมล์ไปแล้วกี่ MB

วิธีการดู Disk space ตามภาพนี้เลย

1. เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์ด้วย Username, Password ของบัญชีอีเมล์เรา

1. ไปที่ Settings
2. เลือกหัวข้อ Folders
3. เลือก Folder ที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ความจุอีเมล์
4. คลิกที่ 'Click to get folder size'

 2. ขนาดความจุของโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ

หัวข้อ Size จะแสดงพื้นที่ความจุที่เก็บอีเมล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น