วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Error : blocked using Trend Micro Network Anti-Spam Service คืออะไร



การส่งอีเมล์ในบางครั้ง เราอาจจะได้รับอีเมล์ตีกลับ โดยอีเมล์ที่ตีกลับมาจะมี Error บอกรายละเอียด ว่าทำไมถึงไม่สามารถส่งอีเมล์ไปถึงยังปลายทางได้ เราสามารถตรวจสอบ Error ต่างๆ และหาสาเหตุเบื้องต้นได้เอง โดยดูข้อความจาก Error (ข้อความในอีเมล์ตีกลับ จะมีรายละเอียดจำนวนมาก ให้สังเกตที่ Keyword)


*************************
ตัวอย่าง

blocked using Trend Micro Network Anti-Spam Service

แปลว่า :  IP นั้นไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจาก Trend Micro

*************************

สาเหตุ

อาจเกิดจาก IP ของอีเมล์ลูกค้าที่ใช้ส่งออกนั้นติด Blacklist ซึ่งสามารถตรวจสอบการติด Blacklist 
ได้ที่นี่ http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

วิธีการแก้ไข

1. แจ้งปลายทางให้ตรวจสอบ Server หากมีการบล็อกจากระบบ ให้ดำเนินการปลดบล็อก หรือ Whitelist
2. แจ้งผู้ให้บริการอีเมล์ของท่านตรวจสอบ IP Server (ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่า Server E-mail ที่ท่านใช้บริการอยู่ถูก Blacklist)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น