Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][iOS] การตั้งค่าอีเมล์บน iPhone แบบไม่ให้ลบข้อความออกจากเซิฟเวอร์ Type: POPสำหรับการแอดอีเมล์ลงในมือถือนั้น สามารถแอดแบบ POP ได้ ซึ่งการตั้งค่าแบบ POP นั้น สามารถกำหนดให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์หลังจากดูดอีเมล์มาแล้ว หรือ ไม่ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย คู่มือนี้จะแสดงการตั้งค่าไม่ให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย ดังนี้

1. หน้าแรกมือถือ iPhone

กดเข้า Settings


2. หน้าต่าง Settings

ให้เลือกหัวข้อ Mail, Contacts, Calendar...


3. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar...

จากนั้น เลือกอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า
(ในรูปคืออีเมล์ตัวอย่าง)


4. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail

เมื่อเข้ามาในอีเมล์ที่ต้องการแล้ว กด Advanced


5. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Advanced

จากนั้นในหัวข้อ DELETED MESSAGES
ให้กดเข้าหัวข้อ Remove


6. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Remove

เมื่อเข้ามาในหัวข้อ Remove แล้ว จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

Never คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว ไม่ลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์เลย
After one day คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 วันถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one week คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 สัปดาห์ถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one month คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 เดือนถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์

ให้ดำเนินการเลือก Never ไม่ต้องลบอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เลย


7. เมื่อเลือกแล้ว ก็เสร็จสมบูรณ์

จากนั้นกด Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า เป็นอันเสร็จไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น