Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ตกหล่น แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ตกหล่น แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเมล์ (Email) หายเป็นอย่างไร ?ปัญหา Email หาย หรือ อีเมล์ตกหล่น


อีเมล์ (Email) หาย เป็นอย่างไร ?

     
หลายคนสงสัย อีเมล์หาย คืออะไร หายได้ อย่างไร มีวิธีแก้ไขและป้องกันได้อย่างไรบ้าง

1. ตกหล่น คือ มีการส่งมาจากผู้ติดต่อ แต่ว่าเราไม่ได้รับอีเมล์นั้นเลย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ปัญหาระหว่างการส่ง เช่น Internet มีปัญหา หลุด ในขณะส่งออก ทำให้อีเมล์ฉบับนั้นไม่สามารถมาถึงผู้รับได้

2. Junk mail หรือ เมล์ขยะ ในเนื้อหาเมล์บางฉบับ มีการระบุ ตัวเลข ภาษาแปลกๆ หรือภาษาต่างดาวแฝงอยู่ อาจจะแฝงอยู่ในชื่อของไฟล์แนบที่เราแนบมา ทำให้เมล์ที่ถูกส่งเข้ามานั้นอาจถูกมองว่าเป็น Spam เลยถูกกรองไปอยู่ที่ Junk mail แทนที่จะอยู่ที่ Inbox หรือ จดหมายขาเข้า

3. เผลอลบไป เมล์บางตัวเราอาจไม่ทันระวังในจดหมายขาเข้า หรือ Inbox อาจจะทำการเผลอลบไปโดยไม่ทันตั้งตัว แต่สามารถกู้กลับมาได้ เมล์ที่ยังไม่ถูกลบอย่างถาวร จะเข้าไปอยู่ใน ถังขยะ  แต่ถ้าหากเมล์นั้นอยู่ถังขยะเป็นเวลา 30 วัน อีเมล์จะถูกลบถาวรทันที จะไม่สามารถกู้กลับมาได้

4. หากไม่ได้เกิดจากสาเหตุตาม 3 ข้อข้างต้น ปัญหานี้จะเกิดในระดับ Server ซึ่ง ผู้ให้บริการ Email Hosting อาจจะพบปัญหาในเชิงเทคนิค เช่น  Bandwidth ในสายต่างประเทศไม่พอ เพราะ Email @hotmail,Gmail,Yahoo หรือ คู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศต้องใช้ Traffic จำนวนมหาศาล ที่ใช้ติดต่อกับคุณ หากผู้ให้บริการ Email Hosting บริหารไม่ดี ก็จะทำให้เกิดปัญหา email ตกหล่น และ ล่าช้า


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Email Hosting ที่วางอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ นั้นดีและเร็วกว่า ไทย อย่างไร

 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่าง ประเทศไทย ไปยังสิงคโปร์

Email Hosting ที่วางอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ นั้นดีและเร็วกว่า ไทย อย่างไร


ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็น Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพราะมีการจัดระบบคุณภาพของไฟฟ้า ไฟสำรอง รวมถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อข้อมูล สายใยแก้วนำแสงใต้น้ำจาก ทวีปอื่น ๆ มายัง Asia ที่ใหญ่ที่สุด มีการทดสอบคามเร็วโดย "ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน Email Hosting จาก TL Lab" ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลระยะไกล จากประเทศต้นทางคือ ประเทศไทย ไปยัง Mail hosting ที่สิงคโปร์ พบว่าความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมีความเร็วเท่าๆ กับ Server ที่ตั้งอยู่ในไทย แต่ในทางกลับกัน Email Hosting ที่มีที่ตั้งในประเทศสิงคโปร์ กลับมีปริมาณหรือท่อ Traffic กับต่างประเทศที่ใหญ่ ทำให้หมดปัญหาเรื่อง ได้รับอีเมล์ล่าช้า หรือ อีเมล์ตกหล่น


เนื่องจากเราพบว่า Email Hosting หรือ Server ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก มักมีปัญหาในลักษณะโครงสร้างระหว่างประเทศ หรือ สายที่ทำการ Link จากประเทศไทยไปยัง International Traffic นั้นมีราคาแพง และ มีประสิทธิภาพที่ต่ำ ทำให้หลายๆครั้ง คนที่ใช้งานระบบ Email Hosting ในลักษณะองค์กร ไม่ได้รับอีเมล์ หรือ ล่าช้า เพราะ Traffic เต็ม

จากข้อมูลเชิงสถิติที่ "TL Lab" ได้ทำการศึกษา และ ทดสอบความรวดเร็วโดยลักษณะการ Ping เพื่อหาค่าอัตราความหน่วง เพื่อวัดผลว่า การตั้งใช้งาน Email Hosting จากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์นั้นจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ จากการทดสอบของ "TL Lab" ได้ผลลัพธ์เรื่องความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากค่าอัตราความหน่วง (Ping) นั้นมีความเร็วและเกือบจะเท่ากับความเร็วของ Email Hosting ในประเทศไทย


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting ที่มีที่ตั้งใน Datacenter ในสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปัญหาได้รับ อีเมล์ล่าช้า และ ตกหล่น(mail server delay)

     ปัญหาการได้รับอีเมล์ล่าช้า หรือ ตกหล่น ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น ในบางช่วงเวลา หรือ หลายวันติดต่อกัน, ปัญหาเหล่านี้มักไม่เกิดสำหรับผู้ที่ใช้งานฟรีอีเมล์ทั่วไป เช่น Yahoo, Hotmail, Gmail แต่มักจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับ บริษัทและองค์กรที่ใช้งานผ่านระบบ Mail Server ส่วนตัว,

      โดยเฉพาะ Mail Server ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย​ เพราะขนาด Trafic หรือ Bandwidth ในส่วนของ International Inbound นั้นมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำ และ มีราคาแพง, เมื่อขนาดของ Trafic หรือ ท่อในส่วนขาเข้านั้นมีท่อที่แคบมาก, การรับอีเมล์ที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ จะไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Mail Server ของคุณได้ หาก Trafic ในส่วนเวลาดังกล่าวนั้นเต็ม, Sender Mail Server จะไม่สามารถติดต่อไปยัง Mail Server ของคุณได้ทันที และ ทำให้เกิดอาการดีดอีเมล์กลับ และ ถูกย้ำการส่งมาอีกหลายครั้ง หากส่งไม่เข้าสักครั้งอีเมล์ก็จะเกิดปัญหาอีเมล์ตกหล่น หรือ หากสามารถเข้ามาได้ ก็จะเกิดปัญหา "ได้รับอีเมล์ล่าช้า"

โครงข่ายการเชื่อมโยง Mail Server ของ เทคโนโลยีแลนด์


รูปภาพโครงสร้างการทำงานของ Mail Server บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ทำการวาง Mail Server ไว้ในประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลาง การเชื่อมต่อข้อมูลของโลก คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ได้วางเครือข่ายการสำรองข้อมูลไว้ที่ ประเทศเยอรมนี
โดยมีศูนย์สั่งการและควบคุมโครงข่ายทั้งหมด จาก ประเทศไทย

ด้วยรูปแบบการทำงานในลักษณะดังกล่าว ทำให้ขนาดของ Trafic นั้นสูงและมีขนาดท่อในการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่กว้างกว่าหลายเท่า เนื่องจาก การเชื่อมโยงเครือข่ายในทวีป ยุโรป,อเมริกา,เอเซีย,ออสเตรเลีย นั้นมีเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อที่ทันสมัย

ด้วยการวางโครงสร้างของ Mail Server ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ นั้น ทำให้การรับอีเมล์ที่ถูกส่งจาก Mail Server ที่เป็นของต่างประเทศ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo (ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ US) และ Mail Server ขององค์กรและบริษัทอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก สามารถโอนถ่ายอีเมล์ได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถรองรับ กระบวนการรับอีเมล์พร้อมๆกันได้หลายหมื่นฉบับในหนึ่งวินาที โดยไม่มีการตกหล่น หรือ Trafic เต็ม

เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ยังได้มีระบบ Mail Server สำรองในประเทศประเทศเยอรมนี ที่พร้อมทำงานโดยทันที หากระบบหลักนั้นเกิดปัญหา 

ศูนย์สั่งการทั้งหมดจะถูกตั้งอยู่ในประเทศไทย และ ควบคุมโดยวิศวกรชาวไทยทั้งหมด ด้วย เทคโนโลยีการตรวจสอบการ Down ของ Server แบบ Realtime โดยการกำหนด Server ต้นทางในประเทศอื่นๆ และ ทำการทดสอบ Ping มายัง Server หลักของเราอยู่ตลอดเวลา, ทำให้เราสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทันที หากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถ Ping หรือ ติดต่อ Mail Server ตัวหลักของเราได้

บทความโดย
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา Email ตกหล่น หรือ ไม่ได้รับ ในการใช้งาน mail server

อีเมล์ตกหล่น, เกิดจาก Mail Server มีการล่ม หรือ Restart


อีเมล์ถึงตกหล่น หรือ การที่ไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ

อีเมล์ตกหล่น คือ การที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ, หรืิอ บางทีได้รับบ้าง บางครั้งก็ไม่ได้รับ, เป็นปัญหาที่ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ, เพราะมันไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้ตลอด มันเป็นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้น, แม้แต่คนที่ทำงานในด้าน IT ก็ไม่สามารถนำปัญหาเหล่านี้ไปเล่าให้ผู้ให้บริการ mail server ได้อย่างถูกต้อง, เพราะก็ไม่รู้จะบอกผู้ให้บริการ mail server ว่ามันเป็นตอนช่วงเวลาไหน (เพราะไม่มีใครคงรู้ว่า ตัวเองไม่ได้รับอีเมล์ตัวไหนบ้าง ในช่วงชั่วโมงนาทีใด) เลยเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่จะเกิดขึ้นวันไหนอีกก็ไม่รู้ปัญหาอีเมล์ตกหล่น, เกิดจาก Mail Server มีปัญหา หรือ ล่ม

สาเหตุของปัญหา Email ตกหล่น

การที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ เกิดจาก, ในช่วงเวลาที่มีอีเมล์ส่งมาหาคุณโดยปกติ Mail Server จะไม่ได้เอาอีเมล์ส่งไปให้คุณโดยทันที, มันต้องเอามาเข้าคิวต่อจากอีเมล์คนอื่นๆ ที่ได้ทำการส่งมาหา User ก่อนหน้านี้ที่อยู่ใน Server เดียวกัน, ซึ่งในช่วงเวลานี้หากคิวอีเมล์ไหนมาก่อนมันก็จะมีหน้าที่เอาไปส่งให้ ผู้รับ (Reveicer), แต่หากอีเมล์ของคุณอยู่ในระหว่างคิว แล้ว Server มีการ "ล่ม" หรือ "Restart"  อีเมล์ของคุณที่อยู่ในคิวมันก็จะหายไปเลย และ นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ

สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ เช่น เมื่อคุณพิมพ์ๆ งานในโปรแกรม Word แล้วอยู่ดีๆ มีเพื่อนมาดึงปลั๊กของคอมพิวเตอร์คุณออก, ข้อมูลที่อยู่ใน word มันก็จะหายไปทันที หากคุณไม่ได้ทำการ Save ไว้

แล้วทำไม  Mail Server ถึง ล่ม หรือ Restart

หากคุณใช้งานระบบอีเมล์ จาก บริษัท ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการ Mail Server  โดยตรง, Server เหล่านั้นมักจะถูกตั้งค่าหรือสั่งการโดยอัตโนมัติจากผู้ดูแล server ว่า หากมีช่วงไหน Server ทำงานหนักเกินค่าที่เค้ากำหนดไว้ ก็ Restart ไปเลย, ซึ่งหากระบบอีเมล์ที่คุณใช้งานอยู่นั้นไม่ได้ใช้งานจากผู้ให้บริการที่ให้บริการ Mail Server, คุณก็จะพบปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆ และ จะเป็น วันหรือช่วงเวลาไหนก็ไม่รู้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server ที่มีมาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศ