Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่มรายชื่อ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่มรายชื่อ แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Group ที่ต้องการ
2. กด Properties

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ Group ขึ้นมา

กรอกอีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกด OK

อีเมล์ถูกเพิ่มเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book
ให้เลือก Group ที่ต้องการ > แล้วกด Properties


จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ Group ขึ้นมา


ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการเพิ่มใน Group
แล้วกด OK


อีเมล์จะถูกเพิ่มใน Group ทันที
เมื่อส่งอีเมล์จากชื่อ Group จะมีอีเมล์ที่เพิ่มใหม่อยู่ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีเพิ่มรายชื่อลงใน Favorites Contacts Samsung

Favorites contacts มีประโยชน์มาก ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับผู้ติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเสมือนเครื่องช่วยบันทึกความจำของคนที่เรารู้จักว่า เขาชื่ออะไร, ใช้เบอร์โทรศัพท์อะไร, อีเมล์ชื่ออะไร, เกิดวันที่เท่าไหร่, บ้านอยู่ที่ใด, ทำงานที่ไหน เป็นต้น

วิธีเพิ่มรายชื่อลงใน Favorites Contacts

ไปที่ Phone


ให้กดรายชื่อที่ต้องการตั้งเป็น Favorites


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดรายชื่อแล้ว
ให้กดที่ไอคอนรูปดาว


จากนั้นไอคอนรูปดาวจะเป็นสีเหลือง
แล้วให้กดกลับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เมื่อมาดูที่หน้าต่าง Favorites
จะมีรายชื่อที่ได้ตั้งไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธีเพิ่มรายชื่อที่ติดต่อลง Contacts Samsung

วิธีเพิ่มรายชื่อที่ติดต่อลง Contacts

ให้ไปที่ Phone


เมื่อเข้าสู่หน้า Phone
1. ให้กด Contacts
2. กดเครื่องหมาย + เพื่อดำเนินการเพิ่มรายชื่อ


จากนั้น ใส่รายละเอียดชื่อผู้ติดต่อตามต้องการ
แล้วกด Save


เมื่อกรอกเรียบร้อย
ให้กดย้อนหลังที่มุมซ้ายบน


รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มในมือถือ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Bookวิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add new contact)

1. คลิกที่ Icon: Address Book
2. คลิกที่ New Contact

ใส่รายละเอียดของผู้ติดต่อ (เท่าที่จำเป็น)
จากนั้นกด OK

เมื่อเพิ่มแล้ว จะมีรายชื่อผู้ติดต่อใหม่อยู่ในช่องด้านขวา

วิธีแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ (Edit a contact)

คลิกขวาที่รายชื่อที่เราต้องการจะแก้ไข
เลือก Properties
จากนั้นเราจะสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เมื่อแก้ไขแล้วกดปุ่ม OK

วิธีลบรายชื่อผู้ติดต่อ (Delete a contact)

เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกไปที่ Icon: Delete ดังภาพ

จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่า เราแน่ใจไหมที่จะลบรายชื่อนี้ ให้กด OK

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการด้าน Email Hosting/Server คุณภาพอันดับ 1 ของไทย