Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calendar แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calendar แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar

Delete an event on calendar
การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Event ที่ต้องการลบ


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Event ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 4 : Event จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event
[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail


Cancel sharing calendar to another

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ


การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


Cancel sharing calendar to another
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendarบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Delete calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another userTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user

การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล


สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 :  ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้

และเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้ใส่อีเมล์และคลิกไอคอน +
บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงระดับประเทศ


[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event

Invite user to an event
การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล


สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย หรือ เข้าไปยังนัดหมายที่สร้างไว้


Invite user to an event
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Invite ให้ถูกต้อง


การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นคลิกไอคอน + เพื่อส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ปลายทางที่นัดหมายให้ทราบInvite user to an event
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงสถานะของผู้ถูกนัดหมาย ซึ่งสถานะจะมี
1. รอยืนยันนัดหมาย
2. ยืนยันนัดหมาย
3. ไม่รับนัดหมาย
ซึ่งต้องรอผู้ได้รับนัดหมายยืนยันกลับมา


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจรวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder

Rename calendar folder
การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ
จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูปบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folderTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete User Calendar สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู Calendar > Accounts...ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือก User Calendar ที่ต้องการลบ แล้วคลิกไอคอน -ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้คลิก OK เพื่อยืนยันการลบขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะลบ User Calendar ออกจากโปรแกรม รวมถึง Event ต่างๆที่สร้างไว้ใน Folder ดังกล่าวด้วย
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][OSX] วิธีการ Cancel sharing calendar to another สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวาที่ Calendar Folder > จากนั้นเลือก Stop Sharing...ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ Cancel Sharing ให้กด Stop Sharingขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendar
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Edit user บน Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar for Macขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เมนู Calendar > Preferencesขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆ สามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่า หรือ ระบบต่างๆ ของ Calendar ได้ เช่น เมนู Teb ด้านบน จะเป็นตัวเข้าจัดการการตั้งค่าต่างๆ เมนู Teb กลาง จะเป็นการแก้ไขข้อมูลอีเมล์ Account ที่ Add ลงไป

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Add user ลง Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ของเครื่อง Mac จากนั้นเข้า Account..
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Add Other Account..

 


ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นให้เลือก CalDAV account
ขั้นตอนที่ 4 : เลือก Account Type : เป็น Manual
ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้อมูล ชื่ออีเมล์ , รหัส , และ Server Address ต้องใส่เป็น : https://cal.technologyland.co.th แล้วกด Sign In
ขั้นตอนที่ 6 : Account จะเพิ่มลงในระบบตามรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อเปิด Calendar ขึ้นมา จะเห็น Account โชว์ใน App และสามารถเพิ่ม Event ต่างๆ ได้ทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Share Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นคลิกขวา เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา แล้วเลือก Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูลถึง ดังตัวอย่าง เมื่อกรอกแล้วให้กด Doneขั้นตอนที่ 4 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar โดยเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้เข้า Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะมีบรรทัดให้ใส่ชื่ออีเมล์เพิ่มเติม เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้วกด Done ระบบจะ Share Calendar ให้กับทุกอีเมล์ที่เราใส่ลงไปในระบบการแชร์
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว