แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email samsung แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email samsung แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Android OS] วิธีตั้งค่าอีเมล์บนมือถือ Samsung, LG, HTC

วิธีการเพิ่มอีเมล์ระบบ MD cloud บนมือถือระบบ Android มีวิธีการดังนี้

เลือก การตั้งค่าหรือ Settings


หัวข้อ ACCOUNTS เลือก Add account


เลือก Email

ใส่อีเมล์ และ รหัสผ่าน จากนั้นกด Manual setup


เลือก IMAP account 

Email address: ชื่อบัญชีอีเมล์
Username : ชื่อบัญชีอีเมล์
password : รหัสผ่านของอีเมล์
IMAP server : cloud-mail.maildee.com
security type :
TLS (Accept all certificates)
Port :  143


SMTP server :
cloud-smtp.maildee.com
Security type
TLS (Accept all certificates)
Port : 587
กด Next

จากตั้งชื่อที่จะแสดงบนอีเมล์ กด Done


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


[TL GoCloud][Android] วิธีใช้งานบน Samsung และ Android

วิธีการเพิ่มอีเมล์ลงบนมือถือระบบ Android  มีวิธีการดังนี้


เลือก Settings

หัวข้อ ACCOUNTS  เลือก add account

เลือก Email

กรอก Email account และ password จากนั้นกด Manual setup


เลือก IMAP account

Email address : ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Username : ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Password : รหัสผ่านอีเมล์
IMAP server :
imap.(ชื่อโดเมน) เช่น imap.abc.com, imap.abc.co.th
Security type : TLS (Accept all certificates)
Port :143
กด Next 


SMTP server:
smtp.(ชื่อโดเมน) เช่น smtp.abc.com, smtp.abc.co.th
กด Next

เลือกการ sync ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นกด Next


จากนั้น ใส่ชื่อที่จะแสดงผลกับทางผู้รับอีเมล์
กด Done เสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider