วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Android OS] วิธีตั้งค่าอีเมล์บนมือถือ Samsung, LG, HTC

วิธีการเพิ่มอีเมล์ระบบ MD cloud บนมือถือระบบ Android มีวิธีการดังนี้

เลือก การตั้งค่าหรือ Settings


หัวข้อ ACCOUNTS เลือก Add account


เลือก Email

ใส่อีเมล์ และ รหัสผ่าน จากนั้นกด Manual setup


เลือก IMAP account 

Email address: ชื่อบัญชีอีเมล์
Username : ชื่อบัญชีอีเมล์
password : รหัสผ่านของอีเมล์
IMAP server : cloud-mail.maildee.com
security type :
TLS (Accept all certificates)
Port :  143


SMTP server :
cloud-smtp.maildee.com
Security type
TLS (Accept all certificates)
Port : 587
กด Next

จากตั้งชื่อที่จะแสดงบนอีเมล์ กด Done


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น