วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Android] วิธีใช้งานบน Samsung และ Android

วิธีการเพิ่มอีเมล์ลงบนมือถือระบบ Android  มีวิธีการดังนี้


เลือก Settings

หัวข้อ ACCOUNTS  เลือก add account

เลือก Email

กรอก Email account และ password จากนั้นกด Manual setup


เลือก IMAP account

Email address : ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Username : ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Password : รหัสผ่านอีเมล์
IMAP server :
imap.(ชื่อโดเมน) เช่น imap.abc.com, imap.abc.co.th
Security type : TLS (Accept all certificates)
Port :143
กด Next 


SMTP server:
smtp.(ชื่อโดเมน) เช่น smtp.abc.com, smtp.abc.co.th
กด Next

เลือกการ sync ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นกด Next


จากนั้น ใส่ชื่อที่จะแสดงผลกับทางผู้รับอีเมล์
กด Done เสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น