แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ check mail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ check mail แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Webmail] วิธีการ Check email จากหน้า Webmail

วิธีการ Check email จากหน้า Webmail


ผู้ใช้ต้องทำการ Login เข้าใช้งานผ่าน Web browser 
Webmail URL: https://webmail-technologyland.atmailcloud.com

เข้าสู่หน้า Webmailใส่ Username Password จากนั้นคลิก Login

เข้าสู่หน้าWebmail
1. ไปที่ Inbox จดหมายขาเข้า
2. หัวข้อเรื่องจดหมาย
3. เนื้อหาจดหมาย รายละเอียดผู้ส่ง วันที่ เวลา เอกสารแนบ


บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการ อีเมล์โฮสติ้ง สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุดของไทย

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

[OX-P] จะเช็คอีเมล์สำหรับธุรกิจผ่านหน้าเว็บเมล์อย่างไร

วิธี Sign In เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ ผ่านหน้าเว็บเมล์

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง โดยเข้าไปที่หน้า
mail.(ชื่อโดเมน).com

ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In


1. ใน INBOX จะแสดงข้อความอีเมล์ เรียงจากข้อความล่าสุดไปจนเก่าสุด
2. ไอคอน Refresh สำหรับเช็คอีเมล์ขาเข้าฉบับล่าสุด
3. Sign out เพื่อออกจากระบบ
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งระดับคุณภาพ