แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ sign in ox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ sign in ox แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

[OX-P] จะเช็คอีเมล์สำหรับธุรกิจผ่านหน้าเว็บเมล์อย่างไร

วิธี Sign In เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ ผ่านหน้าเว็บเมล์

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง โดยเข้าไปที่หน้า
mail.(ชื่อโดเมน).com

ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In


1. ใน INBOX จะแสดงข้อความอีเมล์ เรียงจากข้อความล่าสุดไปจนเก่าสุด
2. ไอคอน Refresh สำหรับเช็คอีเมล์ขาเข้าฉบับล่าสุด
3. Sign out เพื่อออกจากระบบ
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งระดับคุณภาพ