แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam guard แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam guard แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] Outgoing (ขาออก)

OUTGOING

Log search

เราสามารถเลือกค้นหาตาม หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ และดู Log การใช้งานของอีเมล์ขาออกได้
หากต้องการดูทั้งหมด สามารถกดปุ่ม Start search ได้เลย

Settings

ช่อง Administrator's contact ให้ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ผู้ใช้ที่เป็นผู้จัดการระบบ Spam panel

[TL GoCloud][Spam panel] Incoming (ขารับ/ขาเข้า)

INCOMING

 Log Search

ข้อมูลการรับข้อความอีเมล์อย่างละเอียด พร้อมแสดงสถานะว่าอีเมล์ถึงปลายทางหรือไม่
สามารถค้นหาช่วงเวลา ผู้ส่ง ผู้รับได้ หรือกดปุ่ม Start search หากต้องการดู Log ทั้งหมด

ตารางแสดงผล

 Spam quarantine

เมื่อข้อความใดที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นสแปม เราสามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อนี้
และหากต้องการปล่อยอีเมล์นี้ไปยังผู้รับ สามารถเลือก Release ได้
หรือถ้าต้องการลบอีเมล์ ให้คลิก Remove

Delivery queue

หน้านี้จะแสดงอีเมล์ที่่อยู่ในคิวการส่ง หากพบอีเมล์ที่ค้างอยู่
และเรายังสามารถบังคับส่งอีเมล์ฉบับนั้นได้ด้วย

Domain settings

เราสามารถตั้งค่าอีเมล์ ที่จะให้ระบบส่งข้อความการแจ้งเตือนต่าง ๆ มาได้ที่
Primary contact email ซึ่งมักจะเป็นอีเมล์ของ Admin

Domain statistics

ข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบอีเมล์ แจ้งการตรวจจับ Spam, Virus, Blacklisted email

Technology Land Co., Ltd


[TL GoCloud][Spam panel] Whitelist/Blacklist

WHITELIST/BLACKLIST

Sender whitelist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Whitelist ได้ จากนั้นกด Add

Sender blacklist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Blacklist ได้ จากนั้นกด Add