แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam panel แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam panel แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] หน่วยกรองสแปม: คำแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าตัวกรองสแปมเมล์

หน่วยกรองสแปม คืออะไร?

หน่วยกรองสแปม เป็นซอฟแวร์ที่มาพร้อมกับ VPS email server ซึ่งมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเก็บ Log การใช้งานได้อย่างเป็นระบบมาก เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สามารถดักจับสแปมเมล์ได้ชะงักทีเดียว และสามารถดูสแปมเมล์ที่ค้างอยู่ใน Server ได้ ระบบกรองสแปมยังสามารถเพิ่ม White list และ Black list ของโดเมนได้ และยังสามารถดู Log การใช้งานได้อย่างละเอียดมาก

การใช้งานและการตั้งค่าของ Spam filter (Spam panel)

เข้าสู่ระบบโดยใช้ User name และ Password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง
URL: spamguard.technologyland.co.th


SPAM PANEL (DASHBOARD)


Dashboard

แดชบอร์ด เป็นหน้าหลักที่แสดงหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมด

Incoming - การตั้งค่าขาเข้า
Outgoing - การตั้งค่าขาออก
Protection report - รายงานการป้องกัน (สแปม)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง/เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง

[TL GoCloud][Spam panel] Incoming (ขารับ/ขาเข้า)

INCOMING

 Log Search

ข้อมูลการรับข้อความอีเมล์อย่างละเอียด พร้อมแสดงสถานะว่าอีเมล์ถึงปลายทางหรือไม่
สามารถค้นหาช่วงเวลา ผู้ส่ง ผู้รับได้ หรือกดปุ่ม Start search หากต้องการดู Log ทั้งหมด

ตารางแสดงผล

 Spam quarantine

เมื่อข้อความใดที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นสแปม เราสามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อนี้
และหากต้องการปล่อยอีเมล์นี้ไปยังผู้รับ สามารถเลือก Release ได้
หรือถ้าต้องการลบอีเมล์ ให้คลิก Remove

Delivery queue

หน้านี้จะแสดงอีเมล์ที่่อยู่ในคิวการส่ง หากพบอีเมล์ที่ค้างอยู่
และเรายังสามารถบังคับส่งอีเมล์ฉบับนั้นได้ด้วย

Domain settings

เราสามารถตั้งค่าอีเมล์ ที่จะให้ระบบส่งข้อความการแจ้งเตือนต่าง ๆ มาได้ที่
Primary contact email ซึ่งมักจะเป็นอีเมล์ของ Admin

Domain statistics

ข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบอีเมล์ แจ้งการตรวจจับ Spam, Virus, Blacklisted email

Technology Land Co., Ltd


[TL GoCloud][Spam panel] Whitelist/Blacklist

WHITELIST/BLACKLIST

Sender whitelist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Whitelist ได้ จากนั้นกด Add

Sender blacklist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Blacklist ได้ จากนั้นกด Add