วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] Outgoing (ขาออก)

OUTGOING

Log search

เราสามารถเลือกค้นหาตาม หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ และดู Log การใช้งานของอีเมล์ขาออกได้
หากต้องการดูทั้งหมด สามารถกดปุ่ม Start search ได้เลย

Settings

ช่อง Administrator's contact ให้ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ผู้ใช้ที่เป็นผู้จัดการระบบ Spam panel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น