วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] หน่วยกรองสแปม: คำแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าตัวกรองสแปมเมล์

หน่วยกรองสแปม คืออะไร?

หน่วยกรองสแปม เป็นซอฟแวร์ที่มาพร้อมกับ VPS email server ซึ่งมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเก็บ Log การใช้งานได้อย่างเป็นระบบมาก เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สามารถดักจับสแปมเมล์ได้ชะงักทีเดียว และสามารถดูสแปมเมล์ที่ค้างอยู่ใน Server ได้ ระบบกรองสแปมยังสามารถเพิ่ม White list และ Black list ของโดเมนได้ และยังสามารถดู Log การใช้งานได้อย่างละเอียดมาก

การใช้งานและการตั้งค่าของ Spam filter (Spam panel)

เข้าสู่ระบบโดยใช้ User name และ Password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง
URL: spamguard.technologyland.co.th


SPAM PANEL (DASHBOARD)


Dashboard

แดชบอร์ด เป็นหน้าหลักที่แสดงหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมด

Incoming - การตั้งค่าขาเข้า
Outgoing - การตั้งค่าขาออก
Protection report - รายงานการป้องกัน (สแปม)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง/เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น