วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การชี้ค่า DMARC ใน TXT Record

DMARC เป็น Protocol หนึ่งที่ต้องอาศัยค่า SPF และ DKIM ร่วมด้วย จะเป็นการต่อยอดจากสองค่านี้ นำมา Report ให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีบัญชีอีเมลใดที่มีคนแอบปลอมแปลง และส่งสแปมออกไปบ้าง

ตัวอย่างของ DMARC Record

Tag ที่ใช้ใน DMARC Record

ชื่อแท็กจำเป็นวัตถุประสงค์ตัวอย่าง
v
จำเป็นเวอร์ชันของโปรโตคอลv=DMARC1
p
จำเป็นนโยบายสำหรับโดเมนp=quarantine
pct
ไม่จำเป็น% ของข้อความที่ต้องมีการกรองpct=20
rua
ไม่จำเป็นURI การรายงานของรายงานการสรุปรวมrua=mailto:aggrep@example.com
sp
ไม่จำเป็นนโยบายสำหรับโดเมนย่อยของโดเมนsp=reject
aspf
ไม่จำเป็นโหมดการจัดแนวสำหรับ SPFaspf=r


การชี้ค่า DMARC ใน TXT Record

การชี้ค่า TXT ใน Control Panel ของโดเมนในฝั่งด้านซ้ายจะต้องใส่ค่าดังนี้

_dmarc.yourdomain.com (yourdomian.com หมายถึง โดเมนเนมที่ต้องการรายงาน DMARC)

ส่วนฝั่งขวาจะแทนที่ด้วย Tag และค่าต่าง ๆ ดังนี้

"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmaster@yourdomain.com"
 
ใน  TXT Record หมายถึง ถ้ามีข้อความที่อ้างว่ามาจาก yourdomain.com และไม่ผ่านการตรวจสอบ DMARC จะไม่มีการดำเนินการใดๆ แต่ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในรายงานสรุปรวมรายวันที่ส่งถึง "postmaster@yourdomain.com"

ข้อมูลอ้างอิงจาก support.google.com

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting ให้บริการมายาวนานกว่า 8 ปี

EPP Status Codes คืออะไร


EPP Status Codes จำเป็นต้องรู้หรือไม่

EPP Status เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Domain Status ซึ่งจะมี Codes แสดงสถานะของโดเมนเนม โดเมนหนึ่งจะมีสถานะอย่างน้อย 1 Status Code หรือบางครั้งอาจจะมีมากกว่า 1 Status Code ก็เป็นได้

ดังนั้นผู้ที่จดทะเบียนโดเมน (หรือเป็นเจ้าของโดเมนเนม) ควรจะรู้จักแต่ละ Status codes ว่ามันหมายถึงอะไร เพราะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า โดเมนเนมนั้นยังทำงาน หรือหยุดการทำงานไปแล้ว รวมถึงช่วยป้องกันการถูกขโมยชื่อโดเมนด้วย

Server Status Codes

 Server Status codes ที่พบเห็นบ่อย ๆ

1. addPeriod เป็นสถานะที่เริ่มทำการจดโดเมนเนมครั้งแรก ถ้าผู้จดโดเมนเนมต้องการลบโดเมน Registrar จะให้เครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม

2. autoRenewPeriod เป็นสถานที่เกิดขึ้นตอน Domain หมดอายุแล้ว และอยู่ในช่วงต่ออายุ (Renewed) อัตโนมัติ ซึ่ง Registrar จะให้เครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนเนม

3. Inactive สถานะแสดงถึง DNS ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการทำงานของ Name Server ว่าปกติหรือไม่

4. ok นี่คือสถานะมาตรฐาน (สถานะปกติ) สำหรับโดเมน ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้มีการดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการหรือลักษณะต้องห้าม

5. pendingCreate สถานะนี้คือรอการตอบรับหรือประมวลผลเพื่อสร้างโดเมนเนมใหม่

6. pendingDelete สถานะนี้จะมาคู่กับสถานะ redemptionPeriod หรือ pendingRestore ถ้าโดเมนนั้นมีสถานะเป็น redemptionPeriod มากกว่า 30 วันและไม่ได้เรียกคืนภายในระยะเวลา 30 วัน โดเมนจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ Registrar ถ้าพบสถานะเหล่านี้ให้รีบติดต่อ Registrar เพื่อแก้ไข

7. pendingRenew คือ สถานะรอต่ออายุโดเมนเนม ถ้าไม่ต้องการต่ออายุโดเมนเนมเราก็ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และปล่อ่ยให้โดเมนเนมหมดอายุไป โดยไม่ต้องชำระค่าต่อายุโดเมนเนม

8. pendingRestore เป็นสถานะที่รอ Registrar คืนโดเมนเนมให้ ต่อจากสถานะ redemptionPeriod แต่ถ้า Registrar ไม่ได้ Restore ข้อมูลโดเมนเนมให้ สถานะจะกลับไปที่ redemptionPeriod อีกครั้ง

9. pendingTransfer สถานะแสดงว่า การย้ายโดเมนเนมอยู่ในระหว่างดำเนินการ ถ้า Registrar ดำเนินการย้ายโดเมนเนมให้สำเร็จ สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น ok

10. pendingUpdate คือ สถานะอยู่ในระหว่างการ Update

11. redemptionPeriod คือ Registrar ได้ขอให้ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมลบโดเมนเนมออกจากระบบ ซึ่งโดเมนจะคงสถานะนี้ไว้ประมาณ 30 วัน ก่อนที่ Registrar จะทำการลบโดเมนเนมออกจากฐานข้อมูล

12. transferPeriod เป็นสถานะผ่อนผันในช่วงระหว่างการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email hosting คุณภาพสูง สำหรับองค์กร


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รู้จักกับ Mechanisms ใน SPF records (all, mx, ip4, a)


ใน SPF Record นั้น จะมี Mechanisms รั้งอยู่ท้ายประโยค (Syntax) นั้น ๆ ที่กำหนดอยู่ใน DNS Record มีหน้าที่ประกาศให้โลกรู้ว่า โดเมนนั้นจะสามารถส่งข้อความอีเมลออกด้วย IP หรือ Hostname ใด ๆ ได้บ้าง และมีการกำหนดค่าความเข้มงวดมากน้อยขนาดไหน

ในแต่ละ Mechansims จำเป็นต้องมี Prefix อยู่ด้านหน้า ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีชื่อของมันตามภาพด้านบน
 และมีผลการกระทำที่ต่างกัน ซึ่งจะอธิบายการทำงานไว้ในบทความถัดไป

Mechanisms ที่คุ้นเคย ได้แก่ all | ip4 | a | mx | include

ตัวอย่าง all


mx -all คือ อนุญาตให้ MX ใด ๆ เป็นผู้ส่งข้อความของโดเมนได้เท่านั้น
-all คือ ไม่มีการส่งข้อความอีเมลออกจากโดเมนนั้น ๆ
+all คือ เจ้าของโดเมนคิดว่า SPF ไม่ค่อยจำเป็น อนุญาตให้ส่งออกหมดทุก IP, Host

ตัวอย่าง ip4

จากตัวอย่างถ้าไม่ใส่ prefix-length หมายถึงการอนุญาตเพียง IP นั้น ๆ ส่งข้อความออกได้
แต่การใส่ prefix length คือ การอนุญาตให้ IP address ระหว่าง 192.168.0.1 และ 192.168.255.255 ส่งข้อความได้


ตัวอย่าง a

ค่า a สามารถใส่ชื่อโดเมน หรือโฮสเนมได้ ทั้งนี้เพื่ออนุญาตให้โดเมนหรือโฮสเนมนั้น ๆ ส่งอีเมลออกได้

ตัวอย่าง include


mechanism: include เป็นการยอมรับโดเมนให้ส่งอีเมลออกได้ ซึ่งจะไม่แนะนำให้
ใส่ qualifiers เป็น Pass สังเกตว่าตัวอย่างจะใส่ Fail (-all) เอาไว้

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับบริษัท

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Error: all relevant MX records point to non-existent


ข้อความตีกลับลักษณะนี้หมายถึงอะไร?

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  name@xxxx.com

    all relevant MX records point to non-existent hosts or (invalidly) to IP
addresses

ถ้าพบข้อความลักษณะนี้ให้เราตรวจสอบค่า MX Record อันดับแรกก่อนว่า ปลายทางมีค่า MX record ที่ถูกต้องหรือมีอยู่หรือไม่ บางครั้งปัญหาก็เกิดกับ DNS Server ปลายทาง ถ้า DNS Server มีปัญหา เราในฐานะผู้ส่งก็จะไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับปลายทางได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค่า MX Record ใน DNS คือ อะไร
เมื่อ MX หายไป เหตุใดถึงส่ง Email ไปยังโดเมนอื่นไม่ได้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting ราคาย่อมเยาที่คุณสัมผัสได้ เริ่มต้น 3 Accounts

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ดูแลโดเมน .th มีขั้นตอนอย่างไร

ย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมมาให้ทางเราดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า Email hosting

เนื่องจาก Domain th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมนนั้น คือนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วน, บริษัท, บริษัท (มหาชน) ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ฉบับนี้ในการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

สำหรับการโดเมนเนม .th มาให้ทางบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดูแลแทนนั้น สามารถทำเอกสารตามตัวอย่างนี้ได้เลย หรือสามารถขอแบบฟอร์มจากทางบริษัท ฯ ได้ทางอีเมล

แบบฟอร์มเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม .th


สิ่งที่ต้องแก้ไขจากแบบฟอร์ม

1. ใส่หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน
2. ลงวันที่เอกสาร
3. ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม
4. ระบุชื่อโดเมนเนม
5. ประทับตราบริษัทฯ
6. ลายเซ็นกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
7. ลงชื่อตัวบรรจงของกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
8. ระบุตำแหน่งของผู้ลงนาม


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-105-4104
Auto Fax: 02-426-5924

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการตั้ง Auto Forward อีเมลบน Gmail.com

วิธีการตั้งค่าการส่งข้อความอัตโนมัติไปยังบัญชีอีเมลอื่น สามารถตั้งค่าเองได้ง่าย ๆ ที่หน้าเว็บไซต์ของ gmail.com ประโยชน์คือ ให้ผู้รับปลายทางที่ถูกตั้งเป็น Forwarders รับอีเมลเหมือนกับบัญชีอีเมลหลัก
เวลาที่เราเปลี่ยนบัญชีอีเมล ก็สามารถตั้งส่งต่ออัตโนมัติไปยังบัญชีอีเมลใหม่ได้

วิธีการตั้ง Auto Forward อีเมลบน Gmail.com

1. เปิดหน้าเว็บเมลของ gmail.com เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมลของเรา จากนั้นไปที่ Settings
(ไอคอนรูปเฟือง ด้านขวาบน)
คลิกปุ่ม Add a forwarding address

2. กรอกชื่อบัญชีอีเมลปลายทางที่ต้องการให้ข้อความทุกฉบับส่งต่อไปยัง Inbox ดังกล่าว
ใส่ชื่อบัญชีอีเมลปลายทาง และกด 'Proceed'

3. ยืนยันการตั้งค่า Auto Forward ไปยังบัญชีอีเมลปลายทาง

คลิกปุ่ม 'OK'

4. เมื่อคลิก OK ระบบจะส่งข้อความพร้อมรหัสยืนยัน เพื่อนำไป Verify

Copy confirmation code ไว้

5. กลับมาที่หน้าเว็บเมลของ gmail.com เพื่อนำ confirmation code มายืนยัน
นำ confirmation code มากรอกที่ช่อง จากนั้นกด Verify

6. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Auto Forward
ทำเครื่องหมายที่ช่อง Forward a copy of incoming mail to >>
จากนั้นกดปุ่ม Save change ด้านล่าง

Technology Land Co., Ltd.

ผู้ให้บริการระบบอีเมลโฮสติ้งความเร็วสูง ราคาไม่แพง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

เราจะตรวจสอบ DKIM อย่างไร

วิธีตรวจสอบว่า Domain ของเรานั้นมีค่า DKIM อยู่แล้วหรือไม่

1. เปิดเว็บไซต์ www.dkimvalidator.com

Copy email address ในช่องไว้


2. เปิดโปรแกรม Client ที่ไว้ส่งเมล หรือหน้าเว็บเมลของบัญชีอีเมลทีต้องการตรวจสอบ
ใช้บัญชีอีเมลที่ต้องการตรวจสอบค่า DKIM ส่งข้อความไปยังอีเมลนี้

Paste Email address ในช่อง To เพื่อส่งข้อความไปตรวจสอบ DKIM จากนั้นกดปุ่ม Send

3. รอ 5 วินาที จากนั้นกลับมากดปุ่ม View Result ที่หน้าเว็บ dkimvalidator.com ที่เปิดไว้เมื่อสักครู่

กดปุ่ม View Result

4. ผลการตรวจสอบจะแสดงสถานะของ DKIM ดังนี้

ถ้าสถานะเป็น Pass แสดงว่า ผ่าน

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงสุด