Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Outlook] การสร้าง Rule เพื่อ Forward ข้อความไปยังบัญชีอีเมลอื่น

การต้องการให้ อีเมลล์ใน Outlook บางเมลล์ ให้ Forward mail ไปยังอีเมลล์ที่ต่าง ๆ สามารถกำหนด ค่า Rule เพื่อในทุก ๆ ครั้งที่ มีการรับ จดหมายเข้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาทำการ Forward ในทุก ๆ ครั้งวิธีการสร้าง Rule เพื่อ Forward mail ไปยังอีเมลล์อื่น

1. หน้าแรกของ Outlook ให้เข้าไปที่ File มาที่หัวข้อ Info เลือกไปที่ Manage Rules & Alerts

ตัวอย่างที่อธิบายนี้เป็นเวอร์ชั่น Outlook 2010

2. เข้ามาสู่หน้าต่าง Rules and Alerts ให้เลือกไปที่ New Rule...

New Rule เพื่อสร้างการตั้งค่าใหม่สำหรับการ Forward mail

3. หน้า Rules Wizard ให้เลือกไปที่ Apply rule on messages I receive จากนั้น คลิกไปที่ Next


Apply rule on messages I receive คือ การใช้งานกำหนดอีเมลล์ที่ได้รับ

3. หลังจาก Next มาแล้ว หน้า Rules Wizard ใน Step 1: .เลือกไปที่ From people or public group 
    Step 2 : เลือกมาที่ people or public group

from people or public group คือการตั้งค่าให้ Forward เป็นรายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม

4. ให้ใส่อีเมลล์ที่มีการส่งเข้ามาในช่อง ด้านล้าง เพื่อกำหนดในส่วนแรก จากนั้นคลิก Ok

เป็นการกำหนดอีเมลล์ที่ส่งมายังจดหมายเข้า 

5. จากคลิก Ok เสร็จสิ้นแล้ว สังเกตุที่ Step 2 : จะปรากฏอีเมลล์ที่เราใส่เข้าไปในช่องที่กำหนดการรับเข้า จากนั้นคลิก Next

ขั้นตอนนี้ระบุว่า เมื่อมีการรับจดหมาย จาก อีเมลล์นี้ จะถูกส่งไปยัง.....
6. ส่วนนี้เป็นการกำหนด อีเมลล์ที่ถูกรับการ Forward ให้กรอก ชื่ออีเมลล์ เหมือนในขั้นตอนที่ 4 เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

สังเกตุ Step 2: ด้านบนเป็นอีเมลล์ที่ส่งเข้ามา ด้านล่าง เป็นอีเมลล์ที่ถูกรับ จากการ Forward

7. หน้าต่างนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย จะบอกถึง กฏที่เราตั้งขึ้นมา โดยใช้ชื่ออีเมลล์ เป็นหัวข้อกฏ จากนั้น คลิก Ok 
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น