วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Outlook Mac] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... Type: POP

การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... บน MS Outlook.mac 2011 Type: POP

ไปที่เมนู Outlook --> Preferences...

เลือกไอคอน Accounts

คลิกที่ E-mail Account

ตั้งค่าดังภาพ
User name: (บัญชีอีเมล์) Type: POP
Incoming server: pop.(ชื่อโดเมน).com Port: 110
Outgoing server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
จากนั้นกดปุ่ม Add Account

กดปุ่ม More Options...

Authentication: User Name and Password
User name: smtp@(ชื่อโดเมน).com
Password: (รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง)
บทความที่เกี่ยวข้อง
[TL GoCloud][Outlook Mac] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... Type: IMAP

บริการอีเมล์โฮสติ้ง/เซิฟเวอร์คุณภาพ  Technology Land Co., Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น