Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การเปลี่ยน Password บัญชีอีเมล์

การเปลี่ยน Password ใน TL GoCloud Webmail


1.  ในหน้าแรกของ Webmail ด้านขวามือบนสุด ให้เลือกไปที่รูปเฟือง หรือ Settings


2. เมื่อเข้ามาให้หน้า Settings แล้ว ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหัวข้อแถบเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกเปลี่ยน Password โดยคลิกไปที่ แถบ Password


 3. ยืนยันการเปลี่ยน Password ตามลำดับขั้นตอน

  1. ให้ทำการใส่ Password ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  2. ให้ใส่ Password ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยน 
  3. ให้ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

 จากนั้น คลิกที่ Save ในการ Login เข้าใข้ครั้งต่อไป ก็จะเป็นการใช้ Password ที่เราทำการกำหนดไว้


เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
1. มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในชุดรหัสผ่าน
2. มีอักขระพิเศษ อย่างน้อย 1 ตัว เช่น @, *, # ในชุดรหัสผ่าน
3. มีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว เช่น 1, 2, 3 ในชุดรหัสผ่าน
4. รหัสผ่านจะต้องมีจำนวนตัวอักษรในข้อ 1-3 รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

บทความโดย
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น