Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การเปิดอ่านอีเมล์ เมื่อมีอีเมล์ขาเข้า

การเปิดอ่านอีเมลล์ เมื่อมีอีเมลล์ขาเข้า [Roundcube Webmail]

1. เมื่อเข้ามาในหน้า Roundcube Webmail (ที่ถูกติดตั้งบน VPS Hosting) แล้วหากมีการรับเข้าของอีเมลล์ ในแถว Folder Inbox จะปรากฏจำนวนอีเมลล์ขาเข้าที่ยังไม่อ่าน

2. อีเมล์ขาเข้าที่ยังไม่อ่าน จะมีตัวหนังสือสีเทา เพื่อให้เห็นว่า อีเมล์จดหมายฉบับนี้ยังไม่ถูกเปิดอ่าน3. ทำการ Double Click เข้าไปยังอีเมลล์ที่ยังไม่ถูกเปิดอ่าน อีเมลล์นั้นจะถูกเปิดขึ้น แสดง หัวข้อ เนื้อหา อีเมลล์ ที่ถูกส่งเข้ามา

บทความโดย
ผู้นำที่ให้บริการ VPS Hosting อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น