Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การสร้าง-ส่งอีเมล์

วิธีการสร้างจดหมายใหม่ และการส่งอีเมล์

1. เมื่อเข้ามาใน Webmail แล้วในส่วนแถบเครื่องมือด้านบนให้เลือกไปที่ Compose เพื่อทำการสร้าง อีเมล์ใหม่2. ในช่อง To : คือ ใส่อีเมล์ ที่ต้องการส่งไป      ช่อง Subject : หัวข้อเรื่องที่ต้องการจะส่ง
3. เมื่อใส่จนครบแล้ว จากนั้นคลิกไปที่ Sent เพื่อทำการส่งอีเมล์ออกบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น