Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Error Unrouteable address แปลว่าอะไร ?การส่งอีเมล์ในบางครั้ง เราอาจจะได้รับอีเมล์ตีกลับ โดยอีเมล์ที่ตีกลับมาจะมี Error บอกรายละเอียด ว่าทำไมถึงไม่สามารถส่งอีเมล์ไปถึงยังปลายทางได้ เราสามารถตรวจสอบ Error ต่างๆ และหาสาเหตุเบื้องต้นได้เอง โดยดูข้อความจาก Error (ข้อความในอีเมล์ตีกลับ จะมีรายละเอียดจำนวนมาก ให้สังเกตที่ Keyword)


*************************
ตัวอย่าง

Error: "Unrouteable address" แปลว่า ไม่สามารถติดต่อกับที่อยู่ดังกล่าวได้

สาเหตุคือ :
1. เกิดจากการพิมพ์ชื่อ รายชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง หรืออักษรตกหล่น เช่น abc@domian.com แทนที่จะเป็น abc@domain.com

2. เกิดจากการส่งอีเมล์ที่เกินขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาตในการส่งต่อชั่วโมง

3. เกิดจากเซิฟเวอร์ปลายทางที่กำหนดค่า DNS, MX Record ไม่ถูกต้อง ทำให้เราได้รับอีเมล์ตีกลับว่าไม่มีชื่ออีเมล์นี้ที่ใช้งานอยู่

*************************

วิธีการแก้ไข

1. ตรวจสอบชื่ออีเมล์ให้ถูกต้อง ระมัดระวังเรื่องตัวสะกด แล้วทดลองส่งอีเมล์ไปยังปลายทางอีกครั้ง
2. ให้เพิ่มช่วงเวลาในการส่งอีเมล์ฉบับนั้นๆ ให้นานขึ้น และลองทดสอบส่งอีกครั้ง
3. ติดต่อผู้ดูแล หรือผู้ใช้อีเมล์ของเซิฟเวอร์ดังกล่าวให้ตรวจสอบค่าทางเทคนิคว่า มีการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น