Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Error: Retry timeout exceeded แปลว่าอะไร

เกิดอะไรขึ้น?

ข้อความตีกลับ (NDR) ดังกล่าวเป็นปัญหาการติดต่อสื่อสารไปยัง Mail Server ปลายทาง ที่มันอาจจะพยายามทำการส่งอีเมล์ออกอยู่เรื่อย ๆ จนในที่สุดเกิดความล้มเหลว ทำให้อีเมล์ดังกล่าวที่ผู้ส่งพยายามส่งไม่สามารถไปถึงผู้รับได้ ซึ่งแต่ละ Mail Server จะทำการส่งอีเมล์ออกตามความถี่ของแต่ละ Server ที่กำหนดไว้ เมื่อไม่สำเร็จ Sender ก็จะได้รับข้อความตีกลับว่า "Retry timeout exceeded"


ทำไมเราถึงได้รับ Error: Retry timeout exceeded

Error ตีกลับนี้เกิดขึ้นได้โดยหลายเหตุปัจจัยมากมาย ซึ่งต้องค่อย ๆ ศึกษาหาคำตอบ และดูเป็นกรณี ๆ ไป เช่น Mail Server ปลายทาง มี Mailbox เต็ม, ปัญหาเครือข่ายไร้สายภายในองค์กร, ปัญหา SMTP Server Port ถูกบล็อค เป็นต้น


วิธีการแก้ไข

ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าสาเหตุของ Error นั้นอาจเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย ทำให้เราต้องค่อยๆ หาทางแก้ไข หรือจุดบกพร่องเป็นกรณี ๆ ถ้ามั่นใจว่าปัญหาเกิดจาก Mail Server ปลายทาง ก็ยากที่จะแก้ไขได้ เนื่องจากว่า Sender คงไม่มีความสามารถไปควบคุม Mail Server ปลายทางให้รับอีเมล์ดังกล่าวได้ในขณะเกิดปัญหา แต่ก็มีวิธีแนะนำดังนี้

1. Save อีเมล์ตีกลับที่ผู้ส่งได้รับออกมาเป็น EML File
2. นำส่งผู้ให้บริการอีเมล์ของเรา หรือปรึกษา Technical Support ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ
3. นำส่งผู้ให้บริการอีเมล์ของ Server ปลายทางให้ตรวจสอบหาสาเหตุ (กรณีปัญหาเกิดจาก Mail Server ปลายทาง)

ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น