Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีย้ายอีเมล์ที่เข้า Junk E-mail ลงใน Inbox แบบถาวรปัญหาอีเมล์ที่โปรแกรม Outlook ดูดลงมานั้น บางครั้งโปรแกรม Outlook จะคิดว่าเป็นอีเมล์ขยะ ซึ่งจะทำให้อีเมล์ฉบับดังกล่าวไปอยู่ใน Junk E-mail ทำให้เราหาอีเมล์ที่ต้องการไม่เจอ ดังนั้นการที่จะไม่ให้อีเมล์เข้าไปอยู่ใน Junk E-mail สามารถทำได้ดังนี้

วิธีย้ายอีเมล์ที่เข้า Junk E-mail ลงใน Inbox แบบถาวร สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้


วิธีที่ 1

1. เข้า Junk E-mail เพื่อหาอีเมล์ที่ต้องการ

เมื่อเข้าหน้า Junk E-mail จะเห็นอีเมล์ที่ Outlook คิดว่าเป็นเมล์ขยะ


2. เลือกอีเมล์ที่ไม่ต้องการให้เข้าใน Junk E-mail อีก

ให้คลิกขวาอีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Junk > Never Block Sender's Domain แล้วกด OK
การเลือก Never Block Sender's Domain จะหมายถึง
อีเมล์ทุกฉบับของโดเมนที่เลือกจะไม่ถูกคิดว่าเป็นอีเมล์ขยะ


3. จากนั้นให้ย้ายอีเมล์เข้า inbox ตามปกติ

คลิกขวาที่อีเมล์ จากนั้นเลือก Junk > Not Junk
อีเมล์จะถูกย้ายไปอยู่ใน Inbox

หลังจากที่ดำเนินการแล้ว
อีเมล์ทุกฉบับของโดเมนที่เลือกจะไม่เข้า Junk E-mail อีก


วิธีที่ 2


1. ให้เลือกหัวข้อ Junk E-mail Options..

หัวข้อ Junk E-mail Options.. คือการเข้าไปจัดการ Junk E-mail


2. จะแสดงหน้าต่างจัดการ Junk E-mail

ให้เลือก Tab Safe Senders จากนั้นกด Add
เพื่อใส่อีเมล์ หรือ โดเมน ที่ไม่ต้องการให้เข้า Junk E-mail
เช่น abc@ex123.com หรือ @ex123.com เป็นต้น


3. เมื่อใส่อีเมล์ที่ต้องการแล้ว ก็จะแสดงอีเมล์ในหน้าต่างนี้


อีเมล์ หรือ โดเมนใดที่ใส่แล้ว จะไม่เข้ากล่อง Junk E-mail แบบถาวร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Server อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น